Paszportyzacja sieci telekomunikacyjnej przyjazna w obsłudze

NetStork – Twój system paszportyzacji

Modelowanie różnych typów sieci

Program wspiera inwentaryzację sieci teletechnicznych operatorów ISP, miejskiej, regionalnej, zakładów przemysłowych dla technologii: GPON (FTTx), Sieć miedziana, Sieć Ethernet, Sieć kablowa HFC, Sieć radiowa.

Wprowadzanie danych do systemu

Inwentaryzacja i aktualizacja danych w terenie na tablecie z wykorzystaniem GPS do pozycjonowania obiektów. Mechanizmy automatycznej migracji danych z dokumentacji DWG, DXF. Wbudowana ładowarka danych o sieci z plików CSV.

Raportowanie SIDUSIS i PIT.

Dzięki bieżącej paszportyzacji sieci zawsze masz możliwość wygenerowania raportu do UKE. Zajmie to zaledwie kilka minut. Będzie to gotowy raport w formacie csv, który możesz załadować do SIDUSIS lub PIT.

Wsparcie dla różnych podkładów mapowych

Mapy Google, Geoportal, WMS, DWG i rastry. Sam decydujesz na jakich mapach najlepiej CI pracować. Gotowy interfejs WMS, WMTS do podłączania dowolnych serwisów mapowych online.

Ergonomiczny interfejs

Wygodna i intuicyjna praca, podpowiedzi kontekstowe, inteligentne słowniki, łatwość obsługi również w terenie, większość operacji na grafice, cały czas widzisz obraz tego co modelujesz.

Integracja z systemem paszportyzacji Smallworld PNI

Program jest w pełni zintegrowany z wiodącym na świecie systemem paszportyzacji Smallworld, używanym przez największych operatorów: Netia, UP, INEA, Exatel.

NetStork – wsparcie na każdym etapie

Ekspoatacja sieci

Twój monter w terenie ma dostęp do schematów połączeń w złączach i na przełącznicach z wizualizacją zajętości włókien. Widzi, którzy klienci pracują na poszczególnych włóknach. Możesz zaznaczać planowane krosowania w mufie czy na przełącznicy i przekazać monterowi do realizacji.

Masz możliwość sprawdzenia ciągłość relacji: otwórz plik z pomiarem z reflektometru (OTDR), zaznacz miejsce na wykresie lub wpisz odległość, a program sam pokaże na mapie właściwe miejsce. NetStork umożliwia też rejestrowanie awarii i prac planowanych na sieci.

Budowa sieci

Nanoś na bieżąco zmiany wynikające z realizacji inwestycji. Zaznaczaj sieć kolorami oraz odpowiednimi ikonami, w zależności od etapu jej tworzenia i stanu zaawansowania budowy. Weź ze sobą NetStorka w teren na tablecie lub laptopie.

Konsultuj projekt sieci z innymi w trakcie budowy i bądź zawsze na bieżąco. Przechowuj różne wersje projektu oraz zmian powstałych w procesie budowania sieci. Zobacz, czy budowa sieci przebiega zgodnie z projektem.

Planowanie i projektowanie

Zacznij rysować swoją koncepcję sieci od razu w aplikacji w kontekście aktualnych zasobów. Zaznacz budynki, które chcesz obsługiwać oraz planuj przebieg kanalizacji. Sprawdź, jak szybko i łatwo zobaczysz swoją sieć. Do planu sieci dodaj węzły sieci. Wstaw mufy, splitery, studnie i szafy. Wprowadź kable i wyrysuj sieć wewnątrz budynku. Sprawdź, czy w tak zaprojektowanej sieci będzie odpowiedni poziom sygnału.

Zrób raport, aby zobaczyć ile i jakich materiałów oraz urządzeń będziesz potrzebował. Wydrukuj swoją sieć i uzgodnij z innymi operatorami.

Odbiory

Zanim klienci zaczną korzystać z Twoich usług, sprawdź czy wszystko jest zrobione zgodnie z projektem. Zobacz, czy sieć będzie działała, czy relacje mają zachowaną ciągłość i właściwy przebieg. NetStork szybko pokaże Ci, czy podczas budowy nie pojawiły się błędy i czy kable są skrosowane tak, aby do Twoich klientów dotarł sygnał.

Zatwierdź odebraną sieć. Od teraz nie jest już projektem, ale zinwentaryzowaną w programie paszportyzacji siecią.

Sprzedaż

Każdy Twój sprzedawca widzi przez przeglądarkę, gdzie jest sieć i które lokale oraz budynki są podłączone. W każdej chwili może zobaczyć podłączonych klientów oraz zweryfikować, jakie mają usługi i urządzenia końcowe. Łatwo zidentyfikuje potencjalnych klientów w pobliżu Twojej sieci, których możesz z łatwością nanieść na mapę i oznaczyć innym kolorem.

Sprzedawca widzi, czy do najbliższego węzła sieci można podłączyć klienta, czy może wymagana jest rozbudowa węzła. Jeżeli w systemie jest sieć innych operatorów, widzisz także, gdzie jest konkurencja.

Marketing

Masz pełną wiedzę o obszarze, na którym są klienci i gdzie Twoja sieć mogłaby jeszcze sięgać. NetStork pozwala Ci tworzyć kampanie marketingowe skierowane do właściwych terenowo potencjalnych klientów. Masz możliwość nanoszenia w systemie paszportyzacji obcej sieci, co daje Ci wiedzę o możliwej konkurencji.

Widzisz, do których klientów możesz skierować swoją nową ofertę, ściśle dostosowaną do ich potrzeb. Jeśli podłączeni są po radiu, to nie będziesz im oferować takich samych usług jak dla sieci FTTH.

Jak NetStork może wesprzeć rozwój Twojego biznesu?

35
Przyspieszenie procesu paszportyzacji sieci w terenie
60
Poprawa jakości i spójności danych o sieci względem dokumentacji papierowej lub plików XLS / CAD
100
Aktualna i kompletna wiedza o infrastrukturze telekomunikacyjnej dostępna na urządzeniu mobilnym i PC

Z NetStorka korzysta już ponad 300 operatorów na całym świecie

Co o NetStorku sądzą jego użytkownicy?

Poznaj historię naszych klientów
“Globema wykonała wszystkie prace w ustalonych umową terminach, łącznie z niezbędnymi rozszerzeniami przy profesjonalnej współpracy technicznej, na wysokim poziomie jakościowym i merytorycznym, dbając jednocześnie o jakość dostarczonego oprogramowania. Pracownicy Globemy wykazali się wysokimi kwalifikacjami  (…).”
Henryk Małdziński
Wiceprezes Zarządu
ASTA-NET

Przeczytaj referencje →

“Do programu NetStork sukcesywnie przenoszona jest informacja o całej sieci TK-CHOPIN. Pozwala to na zapewnienie niezbędnych informacji zarówno o zajętych jak i wolnych zasobach.
Program jest wykorzystywany w procesach utrzymania sieci, w tym lokalizowania i usuwania awarii (…).”
Bogdan Łaga
Prezes Zarządu
Chopin Telewizja Kablowa

Przeczytaj referencje →

“Oprogramowanie NetStork jest jednym z istotnych systemów informatycznych naszej firmy. Nowoczesny, intuicyjny interfejs pozwala na korzystanie z niego przez dużą część pracowników z wielu działów.
Na podstawie doświadczeń, możemy stwierdzić, że narzędzie sprawdziło się jako system paszportyzacji (…).”
Krzysztof Marczyński
Dyrektor Biura Obsługi Abonamentów
SAT FILM

Przeczytaj referencje →