Skip to main content

Projektuj sieć telekomunikacyjną bezpośrednio w systemie paszportyzacji NetStork. Zobacz, jak zrobić to w 5 krokach.

By 03/07/20245 lipca, 2024Artykuł
Projektuj sieć telekomunikacyjną bezpośrednio w systemie paszportyzacji NetStork. Zobacz, jak zrobić to w 5 krokach.

Rozwój systemów do paszportyzacji sieci zmienia sposób, w jaki projektujemy i zarządzamy infrastrukturą telekomunikacyjną. Otrzymujemy nie tylko kompleksowe narzędzie do inwentaryzacji sieci, ale także wsparcie na każdym etapie jej życia – od koncepcji i projektu, poprzez budowę, aż po bieżące utrzymanie.

Na przykładzie NetStorka pokażemy, dlaczego warto rozważyć odejście od tradycyjnego sposobu projektowania i realizować cały proces projektowy w jednym systemie.

Krok 1: Przygotowanie koncepcji sieci

Bez względu na to, czy budowę sieci zaczynamy na bazie już istniejącej infrastruktury (inwestycja brownfeld), czy zupełnie od podstaw, za punkt wyjścia mając tylko punkty adresowe (inwestycja greenfield), pierwszym krokiem będzie zawsze przygotowanie koncepcji sieci. Zadanie to wymaga wykonania szeregu czynności. Są to:

 1. Załadowanie punktów adresowych, do których ma być doprowadzona sieć.
 2. Identyfikacja istniejącej infrastruktury, która będzie wykorzystana w projekcie. Mogą to być np.:
 • istniejące słupy energetyczne,
 • kanalizacja obca,
 • własna kanalizacja lub słupy, czy też już istniejąca sieć, która będzie rozbudowywana
 1. Określenie przebiegu kabli światłowodowych i ich pojemności
 2. Określenie punktów rozdzielczych (np. muf i spliterów)

Tak zdefiniowany model sieci, stanowi jej koncepcję.

Etap przygotowania koncepcji sieci można wykonać ręcznie w programach typu CAD lub przyspieszyć pracę, działając bezpośrednio w systemie paszportyzacji NetStork.

Jak przygotować koncepcję sieci w NetStorku?

 1. Ładujemy punkty adresowe
 2. Tworzymy obiekt Projekt w NetStork:
 • Wyznaczamy jego obszar
 • Opisujemy atrybuty projektu
 • Dodajemy do niego obiekty sieci znajdujące się wewnątrz obszaru, jeśli mają być częścią projektu
 • Modelujemy część sieci, która ma dopiero powstać
 • Wstawiamy mufy
 • Nanosimy kable
 • Tworzymy rozpływy włókien w mufach

Wymienione wyżej dane można również załadować do NetStorka, jeżeli koncepcja sieci została przygotowana w innym narzędziu.

Ilustracja przedstawia punkty adresowe i przebieg sieci Wid osiedlowej na terenie Nowej Soli (projekt własny dla celów demonstracyjnych)

Ilustracja przedstawia widok całości Projektu w NetStorku

Krok 2: Przygotowanie zestawienia materiałowego

Jeżeli koncepcja sieci jest już gotowa, to możemy przejść do przygotowania zestawienia ilościowego materiałów. W NetStorku takie zestawienie przygotujemy korzystając z funkcji Raporty->Raporty sumaryczne

Do zestawienia materiałów można dodać elementy, których nie ma w zamodelowanej sieci, ale są niezbędne do jej budowy, jak np. opaski, uchwyty, stelaże itd. Wówczas zestawienie będzie pełniejsze i pozwoli określić rzeczywiste ilości i koszty potrzebnych materiałów bardziej precyzyjnie.

Ilustracja przedstawia widok projektu konfiguracji raportu zestawienia materiałów

Ilustracja przedstawia widok gotowego zestawienia materiałów

Projektowanie przebiegu sieci zewnętrznej bezpośrednio w systemie paszportyzacji.

NetStork zapewnia narzędzia służące do:

 • pomiarów odległości między obiektami
 • dociągania obiektów (np. kanalizacji do studni).
 • dodawania opisów w widoku mapy lub schematu.
 • kolorowania obiektów w zależności od potrzeb.
 • drukowania projektu wraz z niezbędną metryczką opisową.
NetStork

Koncepcję sieci można wydrukować dzieląc obszar na wiele wydruków tego samego formatu.

Podgląd wydruku poszczególnych fragmentów koncepcji sieci

Krok 3: przygotowanie projektu budowlanego

Jeżeli budujemy sieć w oparciu o istniejącą infrastrukturę, wówczas projekt budowlany może nie być potrzebny, bo nie będziemy niczego budować w rozumieniu przepisów prawa. Jeżeli jednak z koncepcji projektowej wynika, że potrzebne będzie np. dostawienie słupów, szafy lub studni czy też położenie kanalizacji, wówczas konieczne będzie przygotowanie projektu budowlanego.

Jak przygotować projekt budowlany sieci w NetStorku?

 1. Ładujemy do NetStorka mapę do celów projektowych.
 2. Modelujemy na mapie obiekty, które będziemy „budować”
 3. Tworzymy niezbędne opisy bezpośrednio na mapie w NetStorku
 4. Przygotowujemy formatkę z odpowiednią metryczką opisową (tabelką)
 5. Drukujemy mapę z zaprojektowanymi obiektami budowlanymi

Takie wydruki są gotowe do wykorzystania podczas uzgodnień branżowych.

Projekt budowlany fragmentu sieci – widok podziału wydruków

Projekt budowlany – wydruk do celów uzgodnień

Projekt budowlany możemy rozszerzyć o:

 • Inwentaryzację zieleni
 • Listę działek, przez które ma przechodzić sieć
 • Wykaz zgód właścicieli działek
 • Ustawienie maszyn do robót ziemnych
 • Zagospodarowanie terenu

Etap przygotowania projektu budowlanego powinien zakończyć się uzyskaniem wszystkich zgód niezbędnych do rozpoczęcia budowy. Wszystkie dokumenty można podłączyć do obiektu Projektu tworzonego w NetStorku tak, aby były cały czas dostępne.

Krok 4: przygotowanie projektu wykonawczego

Na tym etapie, powinniśmy wiedzieć:

 • Gdzie i jak wybudujemy sieć.
 • Jaka będzie topologia sieci i jej konfiguracja
 • Z jakich elementów składa się sieć.
 • Jak poprowadzone mają być kable
 • Jak wyglądają schematy połączeń włókien w mufach i na ODFach.

Jeżeli sieć została zamodelowana w NetStorku, wówczas model sieci jest jednocześnie projektem wykonawczym sieci. Schematy sieci można uzupełnić bezpośrednio na mapie o dodatkowe informacje za pomocą „Notatek”.

Projektowanie kabli i ich rozpływów jest dużo wygodniejsze w programie do paszportyzacji niż w programach graficznych takich jak AutoCAD. Schematy połączeń w mufach, tworzone są za pomocą interfejsu graficznego. Projektowana sieć logiczna (kable) jest od razu lokalizowana w odpowiedniej infrastrukturze takiej jak kanalizacja czy sieć napowietrzna. Przy modelowaniu rozpływów program zapewnia możliwość weryfikacji ciągłości sieci.

Modelując zakończenia sieci na bieżąco można weryfikować tłumienie sygnału jakie wprowadza sieć. Bilans mocy optycznej w programie NetStork uwzględnia tłumienie kabli, spawów, spliterów i innych elementów. Dzięki temu można projektować rozpływy sieci z możliwością weryfikacji poprawności przebiegu.

Jako projekt wykonawczy otrzymujemy:

 1. Model sieci w terenie:
 • Obiekty punktowe (studnie, słupy, szafy, budynki)
 • Obiekty liniowe (kanalizacja, odcinek słupowy)
 • Opisy dodatkowe niezbędne dla zrozumienia z jakich elementów składa się sieć
 1. Schematy połączeń włókien w mufach i na ODF
 2. Zestawienie materiałowe, skorygowane po akceptacji projektu budowlanego.

Zestawienie materiałowe, skorygowane po akceptacji projektu budowlanego.

Krok 5: Budowa sieci i nanoszenie poprawek

Po wybudowaniu sieci zwykle okazuje się, iż nastąpiły jakieś zmiany względem projektu wykonawczego. Zmiany te można nanieść bezpośrednio w NetStorku. Dzięki przygotowaniu projektu w systemie paszportyzacji nie ma potrzeby przenoszenia żadnych danych z dokumentacji powykonawczej do NetStorka.

Dlaczego warto rozważyć projektowanie sieci bezpośrednio w systemie paszportyzacji?

Sieć telekomunikacyjną można projektować w sposób tradycyjny lub korzystając z możliwości, jakie daje system paszportyzacji. To pierwsze, tradycyjne podejście – ma w zasadzie tylko jedną zaletę – jest dobrze ugruntowane i znajome projektantom. Na tym kończą się plusy.

Jeżeli nie korzystasz z systemu paszportyzacji do projektowania sieci, to:

 • Dostęp do dokumentacji jest uzależniony od tego co da Ci projektant.
 • Dane od projektanta mogą nie nadawać się do automatycznego załadowania do systemu paszportyzacji.
 • Dane o połączeniach w mufach i na ODFach musisz przerysowywać ręcznie.
 • Aby mieć obraz sieci musisz poczekać na dokumentację powykonawczą, co może oznaczać, że pracujesz na sieci bez aktualnej dokumentacji.
 • Nie wiesz jaka jest różnica między siecią projektowaną, a wybudowaną.

Warto zatem rozważyć projektowanie sieci bezpośrednio w systemie paszportyzacji.

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz dowiedzieć się więcej o projektowaniu sieci w systemie paszportyzacji Netstork? Skontaktuj się z nami.