Zakres szkoleń

 • Szkolenia składają się z dwóch jednodniowych części: głównej i zaawansowanej. Możliwy jest udział w całym szkoleniu lub w jednej części. Jeśli chcesz dobrze poznać aplikację to zapraszamy do uczestnictwa w obu częściach szkolenia.
 • Jeśli wiesz już jak działa NetStork możesz poznać bardziej zaawansowane funkcjonalności uczestnicząc w części zaawansowanej.
 • Dla tych, którzy dopiero zaczynają pracę z programem i chcą nauczyć się modelowania sieci w NetStorku dedykowana jest pierwsza część.

Forma szkoleń

 • Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów – wszystkie zagadnienia są omawiane przy pomocy ćwiczeń wykonywanych przez uczestników na bieżąco podczas szkolenia.
 • Szczegółowy program szkoleń może być dostosowany do potrzeb uczestników. W głównej części szkolenie odbywa się na przykładzie sieci GPON, jednak jeśli jest takie zapotrzebowanie, to oferujemy też modyfikacje szkolenia zawierające modelowanie sieci HFC czy miedzianej.

Terminy szkoleń online

16 czerwca 2021 – szkolenie główne
17 czerwca 2021 – szkolenie zaawansowane

Czego nauczysz się na szkoleniach?

Część I – szkolenie główne

(1 dzień)

 • Omówienie elementów interfejsu aplikacji Korzystanie z podpowiedzi kontekstowych
 • Dołączanie podkładów mapowych rastrowych i wektorowych
 • Modelowanie obiektów wyświetlanych bezpośrednio na mapie (studni, kanalizacji, budynków, ulic itp.)
 • Modelowanie infrastruktury światłowodowej
 • Modelowanie sieci radiowej
 • Edycja atrybutów pojedynczych obiektów
 • Modelowanie i modyfikacje przekroju kanalizacji
 • Modelowanie fizycznych elementów sieci wewnątrz budynków
 • Modelowanie optycznych elementów sieci wewnątrz budynków
 • Modelowanie połączeń na poziomie włókien światłowodowych
 • Edycja i przeglądanie schematów (optycznych, logicznych, infrastruktury)
 • Modelowanie relacji światłowodowych
 • Wyszukiwanie obiektów
 • Rejestracja zdarzeń na sieci
 • Wstawianie notatek oraz komentarzy
 • Podstawowa konfiguracja wydruków map oraz schematów
 • Modyfikacje specyfikacji światłowodów oraz słowników
 • Konfiguracja i korzystanie z baz TERYT

Koszt: 690 zł netto/osoba

Część II – szkolenie zaawansowane

(1 dzień)

 • Tworzenie od podstaw modelu bazy danych
 • Konfiguracja aplikacji do pracy z bazą danych
 • Praca na zadaniach oraz na bazie danych
 • Wykonywanie raportów i analiz sieci
 • Generowanie raportu UKE
 • Funkcjonalność historii zmian
 • Dodatkowe możliwości konfiguracji wydruków
 • Grupowa edycja atrybutów obiektów
 • Podstawy konfiguracji styli
 • Podstawy konfiguracji opisów
 • Zaawansowana obsługa podkładów rastrowych
 • Konfiguracja podkładów WMS
 • Import danych z plików dwg
 • Konfiguracja warstw i widzialności oraz styli obiektów
 • Narzędzia wspierające proces projektowy

Koszt: 690 zł netto/osoba

Koszt w przypadku udziału w całości szkolenia: 1190 zł netto/osoba.

Szkolenie administracyjne

(zdalne, 3 h)

 • Podstawowe informacje o modelu bazy danych
 • Konfiguracja warunkowych styli wyświetlania
 • Konfiguracja opisów
 • Konfiguracja raportów predefiniowanych SQL
 • Tworzenie własnych raportów SQL

Koszt: 490 zł netto/osoba

Chcesz zgłosić się na szkolenie? Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas na netstork@globema.pl lub skontaktuj się przez formularz:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Nazwa firmy (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Czym jesteś zainteresowany?
  Szkolenie główneSzkolenie zaawansowaneSzkolenie główne i zaawansowaneSzkolenie administracyjne

  Dane do faktury:

  Adres firmy

  NIP

  Potrzebujesz dodatkowych informacji?

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy