Zakres szkoleń

 • Szkolenia składają się z dwóch jednodniowych części: głównej i zaawansowanej. Możliwy jest udział w całym szkoleniu lub w jednej części. Jeśli chcesz dobrze poznać aplikację to zapraszamy do uczestnictwa w obu częściach szkolenia.
 • Jeśli wiesz już jak działa NetStork możesz poznać bardziej zaawansowane funkcjonalności uczestnicząc w części zaawansowanej.
 • Dla tych, którzy dopiero zaczynają pracę z programem i chcą nauczyć się modelowania sieci w NetStorku dedykowana jest pierwsza część.

Forma szkoleń

 • Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów – wszystkie zagadnienia są omawiane przy pomocy ćwiczeń wykonywanych przez uczestników na bieżąco podczas szkolenia.
 • Szczegółowy program szkoleń może być dostosowany do potrzeb uczestników. W głównej części szkolenie odbywa się na przykładzie sieci GPON, jednak jeśli jest takie zapotrzebowanie, to oferujemy też modyfikacje szkolenia zawierające modelowanie sieci HFC czy miedzianej.

Terminy szkoleń online

4 marca 2021 – szkolenie główne
5 marca 2021 – szkolenie zaawansowane

Czego nauczysz się na szkoleniach?

Część I – szkolenie główne

(1 dzień)

 • Omówienie elementów interfejsu aplikacji Korzystanie z podpowiedzi kontekstowych
 • Dołączanie podkładów mapowych rastrowych i wektorowych
 • Modelowanie obiektów wyświetlanych bezpośrednio na mapie (studni, kanalizacji, budynków, ulic itp.)
 • Modelowanie infrastruktury światłowodowej
 • Modelowanie sieci radiowej
 • Edycja atrybutów pojedynczych obiektów
 • Modelowanie i modyfikacje przekroju kanalizacji
 • Modelowanie fizycznych elementów sieci wewnątrz budynków
 • Modelowanie optycznych elementów sieci wewnątrz budynków
 • Modelowanie połączeń na poziomie włókien światłowodowych
 • Edycja i przeglądanie schematów (optycznych, logicznych, infrastruktury)
 • Modelowanie relacji światłowodowych
 • Wyszukiwanie obiektów
 • Rejestracja zdarzeń na sieci
 • Wstawianie notatek oraz komentarzy
 • Podstawowa konfiguracja wydruków map oraz schematów
 • Modyfikacje specyfikacji światłowodów oraz słowników
 • Konfiguracja i korzystanie z baz TERYT

Koszt: 690 zł netto/osoba

Część II – szkolenie zaawansowane

(1 dzień)

 • Tworzenie od podstaw modelu bazy danych
 • Konfiguracja aplikacji do pracy z bazą danych
 • Praca na zadaniach oraz na bazie danych
 • Wykonywanie raportów i analiz sieci
 • Generowanie raportu UKE
 • Funkcjonalność historii zmian
 • Dodatkowe możliwości konfiguracji wydruków
 • Grupowa edycja atrybutów obiektów
 • Podstawy konfiguracji styli
 • Podstawy konfiguracji opisów
 • Zaawansowana obsługa podkładów rastrowych
 • Konfiguracja podkładów WMS
 • Import danych z plików dwg
 • Konfiguracja warstw i widzialności oraz styli obiektów
 • Narzędzia wspierające proces projektowy

Koszt: 690 zł netto/osoba

Koszt w przypadku udziału w całości szkolenia: 1190 zł netto/osoba.

Szkolenie administracyjne

(zdalne, 3 h)

 • Podstawowe informacje o modelu bazy danych
 • Konfiguracja warunkowych styli wyświetlania
 • Konfiguracja opisów
 • Konfiguracja raportów predefiniowanych SQL
 • Tworzenie własnych raportów SQL

Koszt: 490 zł netto/osoba

Chcesz zgłosić się na szkolenie? Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas na netstork@globema.pl lub skontaktuj się przez formularz:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Nazwa firmy (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Czym jesteś zainteresowany?
  Szkolenie główneSzkolenie zaawansowaneSzkolenie główne i zaawansowaneSzkolenie administracyjne

  Dane do faktury:

  Adres firmy

  NIP

  Potrzebujesz dodatkowych informacji?

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy