Aplikacja NetStork służy do inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej w zakresie sieci światłowodowej, miedzianej, radiowej, IP, HFC, a także elementów infrastruktury zewnętrznej przez osoby pracujące w terenie i na stanowiskach stacjonarnych. Gromadzone dane zapisywane są w centralnej relacyjnej bazie danych.

Intuicyjny interfejs graficzny gwarantuje, bezproblemowe modelowanie sieci oraz szybki dostęp do potrzebnych danych. Inwentaryzacja sieci opiera się na operowaniu elementami graficznymi bezpośrednio w oknie aplikacji dzięki czemu od razu widać efekt wprowadzanych danych. W programie NetStork odbywa się to bez konieczności przeskakiwania pomiędzy oknami i wypełniania wielu formularzy lub tabelek, dzięki czemu nigdy nie traci się kontroli nad prowadzoną bieżącą pracą.

Wstawianie nowej studni, szafy czy budynku odbywa się bezpośrednio na mapie. Wystarczy wskazać kursorem myszy punkt na mapie i kliknąć, a pojawi się właściwy obiekt. Program kontroluje modelowanie połączeń w zakresie zgodności z logiką danej technologii.

 

NetStork pozwala na zamodelowanie całej sieci telekomunikacyjnej w zakresie:

Infrastruktury
Przebiegi kanalizacji, układ rur w kanalizacji, mikrokanalizacja, studnie, słupy, szafy, budynki, maszty, anteny i zasięgi anten
Zasobów sieci różnych technologii
GPON (FFTx), miedź, radio, ethernet, HFC
Relacji
Połączenia logiczne budynków i klientów w sieci, wizualizacja w każdym węźle sieci zajętości włókien przez klientów
Wnętrz budynków
Schemat sieci na planie budynku, uproszczone modelowanie struktury budynku z wizualizacją lokali na piętrach i podłączeniach do lokali, urządzenia zakończeń w lokalach.

Podstawowe funkcje

Program zapewnia schematy wizualizujące sieć w różnym kontekście i na różnych poziomach szczegółowości. Schematy są widoczne i dostępne natychmiast bez konieczności ich każdorazowego generowania . Raz utworzone są dostępne, a po modyfikacji zachowują zmiany. Na schematach można bezpośrednio modelować sieć, łączyć elementy, zmieniać ich atrybuty i położenie elementów.
netstork
netstork_mufa
NetStork zapewnia możliwość tworzenia planów i projektów sieci, które w procesie budowy są aktualizowane, a po wybudowaniu stanowią gotową dokumentację bez konieczności przenoszenia danych. NetStork wspiera użytkownika poprzez:
– Wydzielanie fragmentów sieci jako zadań np. dla projektantów.
– Łączenie zadań projektów z istniejącą siecią w bazie danych.
– Wyróżnianie kolorami i stylami sieci w zależności od statusu (planowana, projektowana, w budowie, aktywna).
– Drukowanie projektów wraz z opisami dla potrzeb uzgodnień urzędowych i branżowych.
netstork_projektowanie_planowanie
Program NetStork jest gotowy do pracy w terenie w procesie inwentaryzacji lub utrzymania sieci.
  • Aplikacja posiada tryb tabletu co pozwala na wprowadzanie danych również w warunkach terenowych. Interfejs graficzny jest dostosowany do obsługi palcem lub rysikiem.
  • Zapewnia współpracę z GPS wbudowanym lub podłączonym do tabletu lub laptopa aby pobierać współrzędne wprowadzanych obiektów punktowych jak studnie, słupy, szafki i inne.
  • NetStork wyposażony jest w funkcję synchronizacji danych z wielu urządzeń do wspólnej bazy danych.
  • W terenie również można pracować bezpośrednio na bazie danych jeżeli zapewnione jest połączenie z bazą danych.
Program ma wbudowane mechanizmy do ładowania danych z dokumentacji wykonanej w formacie DWG lub DXF. Aby załadować dane użytkownik nie potrzebuje znać struktury pliku, w szczególności warstw i ich zawartości. Wystarczy wskazać obiekt na podkładzie DWG lub DXF, a program sam rozpozna na jakiej warstwie on występuje i pokaże wszystkie elementy z danej warstwy wraz z nazwami elementów.
NetStork posiada wbudowane mechanizmy pozwalające na podłączenie serwisów mapowych WMS i WMTS. Domyślnie korzysta z Open Street Map ale można również podłączyć jako podkłady lokalne serwisy mapowe oferowane w obrębie powiatu lub gminy.
Oprócz serwisów on-line zapewnione jest podłączenie i wyświetlanie map w formatach: DWG/DXF (Autocad), SHP (ESRI Shapefile) oraz JPG i PNG.
mapy
NetStork przystosowany jest do odczytu plików pomiarowych z reflektometru oraz wykorzystania danych pomiarowych do lokalizacji istotnych miejsc w sieci. Dzięki tej funkcji wskazując wybrany punkt na wykresie pomiaru wykonanego z wybranej lokalizacji (ODF, złącze), program pokaże nam na mapie miejsce w sieci odpowiadające punktowi pomiarowemu, podświetlając na zielono ścieżkę na mapie.
reflektometr
OTDR na mapie
NetStork zapewnia możliwość zdefiniowania atrybutów dla obiektów sieci, wymaganych przez raporty UKE generowane do SIIS.
Wprowadzanie na bieżąco danych o sieci oraz atrybutów UKE, zapewnia możliwość wygenerowania raportu wciskając jedynie przycisk „Generuj raport UKE”.
UKE
Jeżeli duża grupa użytkowników potrzebuje dostępu do informacji o sieci, wówczas można skorzystać z dostępu WEB. Dzięki temu każdy sprzedawca czy technik w terenie może na tablecie lub smartfonie podejrzeć dane, wyświetlić schematy i zobaczyć kto jest podłączony do sieci i w jaki sposób.
web_smartphone

Ergonomiczny interfejs

Ergonomiczny interfejs aplikacji pozwala na osiągnięcie dużej wydajności w trakcie wprowadzania danych, a także na wygodną i intuicyjną pracę w trakcie oględzin sieci w terenie. Interfejs aplikacji wyposażony jest w specjalizowany system inteligentnych podpowiedzi, dzięki któremu aplikacja proponuje użytkownikowi najbardziej prawdopodobną kolejną operację. Dodatkowo aplikacja zapewnia również podpowiedzi w zakresie typów poszczególnych elementów (słowników), dzięki czemu w większości wypadków działania operatora ograniczają się do zatwierdzenia zaproponowanej przez aplikację operacji.

 

Dane

Do poszczególnych elementów sieci można przypisać zdjęcia wykonane w trakcie przeglądu sieci lub inne dokumenty (np. karty katalogowe, dokumentację powykonawczą, etc.).
W zakresie kontroli danych, aplikacja na bieżąco monitoruje poprawność wstawianych obiektów; możliwe jest również wykonanie weryfikacji dla wybranego obszaru czy też całej bazy danych.
NetStork umożliwia również graficzne modelowanie połączeń włókien w złączach optycznych oraz połączeń pomiędzy portami przełącznic.
Na podstawie przechowywanego modelu sieci, w aplikacji tworzone są schematy logiczne sieci na poziomie włókien i kabli światłowodowych.

Mapy i GPS

Aplikacja NetStork umożliwia import podkładów rastrowych i wektorowych w formacie DXF, a także wyświetlanie on-line danych pochodzących z publicznych serwisów mapowych WMS / WMTS, np. Open Street Map.

Dzięki wykorzystaniu systemu GPS możliwe jest pozycjonowanie wprowadzanych obiektów oraz zapisu trasy osoby prowadzącej inwentaryzację.