Poznaj funkcje NetStorka

Dowiedz się, jak system paszportyzacji NetStork wspiera zarządzanie siecią telekomunikacyjną

Aplikacja NetStork służy do inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej w zakresie sieci światłowodowej, miedzianej, radiowej, IP, HFC, a także elementów infrastruktury zewnętrznej przez osoby pracujące w terenie i na stanowiskach stacjonarnych. Gromadzone dane zapisywane są w centralnej relacyjnej bazie danych.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu bez problemu zamodelujesz sieć i zyskasz szybki dostęp do danych. Inwentaryzacja sieci opiera się na operowaniu elementami graficznymi bezpośrednio w oknie aplikacji, więc od razu widzisz efekt wprowadzanych danych. Nie musisz przeskakiwać pomiędzy oknami i wypełniać wielu formularzy lub tabelek – nigdy nie tracisz kontroli nad bieżącą pracą.

Wstawianie nowej studni, szafy czy budynku odbywa się bezpośrednio na mapie. Wystarczy wskazać kursorem myszy punkt na mapie i kliknąć, a pojawi się właściwy obiekt. Program kontroluje modelowanie połączeń w zakresie zgodności z logiką danej technologii.

W NetStorku zamodelujesz całą sieć telekomunikacyjną:

Infrastrukturę

Przebiegi kanalizacji, układ rur w kanalizacji, mikrokanalizacja, studnie, słupy, szafy, budynki, maszty, anteny i zasięgi anten.

Relacje

Połączenia logiczne budynków i klientów w sieci, wizualizacja w każdym węźle sieci zajętości włókien przez klientów.

Wnętrza budynków

Schemat sieci na planie budynku, uproszczone modelowanie struktury budynku z wizualizacją lokali na piętrach i podłączeniach, urządzenia zakończeń w lokalach.

Zasoby sieci

Sieci różnych technologii – GPON (FFTx), miedź, radio, ethernet, HFC.

Podstawowe funkcje NetStorka

Schematy sieci

Program zapewnia schematy wizualizujące sieć w różnym kontekście i na różnych poziomach szczegółowości. Schematy są widoczne i dostępne natychmiast – bez konieczności ich każdorazowego generowania.

Raz utworzone schematy są dostępne, a po modyfikacji zachowują zmiany. Na schematach można bezpośrednio modelować sieć oraz edytować elementy – łączyć je, zmieniać ich atrybuty i położenie.

Planowanie sieci i zarządzanie nią

Możesz tworzyć plany i projekty sieci, które w procesie budowy są aktualizowane, a po wybudowaniu stanowią gotową dokumentację bez konieczności przenoszenia danych.

NetStork wspiera użytkownika poprzez:

  • Wydzielanie fragmentów sieci jako zadań np. dla projektantów.
  • Łączenie zadań projektów z istniejącą siecią w bazie danych.
  • Wyróżnianie sieci kolorami i stylami w zależności od statusu (planowana, projektowana, w budowie, aktywna).
  • Drukowanie projektów wraz z opisami dla potrzeb uzgodnień urzędowych i branżowych.
projektowanie sieci netstork

Praca w terenie

NetStork jest gotowy do pracy w terenie w procesie inwentaryzacji lub utrzymania sieci. Aplikacja posiada tryb tabletu, dzięki czemu możesz wprowadzać dane również w warunkach terenowych. Interfejs graficzny jest dostosowany do obsługi palcem lub rysikiem.

System umożliwia współpracę z GPS wbudowanym lub podłączonym do tabletu lub laptopa. Pozwala to na pobieranie współrzędnych wprowadzanych obiektów punktowych (np. studnie, słupy, szafki).

NetStork wyposażony jest w funkcję synchronizacji danych z wielu urządzeń do wspólnej bazy danych. W terenie również można pracować bezpośrednio na bazie danych, jeżeli zapewnione jest połączenie z bazą danych.

Ładowanie danych

NetStork ma wbudowane dwa mechanizmy do ładowania danych: dane można ładować z dokumentacji DWG/DXF lub korzystając z ładowarki CSV.

Aby załadować dane z DWG/DXF, nie musisz znać struktury pliku, w szczególności warstw i ich zawartości. Wystarczy wskazać obiekt na podkładzie, a program sam rozpozna, na jakiej warstwie obiekt występuje i pokaże wszystkie elementy z danej warstwy wraz z nazwami elementów. W ten sposób załadujesz obiekty sieci zewnętrznej, które pozycjonowane są na mapie.

Ładowarka CSV pozwoli Ci z kolei załadować dowolne obiekty sieci, również wewnętrzne, wraz z atrybutami. W ten sposób możesz przenieść dane z innego systemu paszportyzacji lub załadować całą sieć do pustej bazy danych.

Mapy podkładowe

NetStork posiada wbudowane mechanizmy pozwalające na podłączenie serwisów mapowych WMS i WMTS. Domyślnie korzysta z Open Street Map, ale jako podkłady można również podłączyć lokalne serwisy mapowe oferowane w obrębie powiatu lub gminy.

Oprócz serwisów online, zapewnione jest podłączenie i wyświetlanie map w formatach: DWG/DXF (Autocad), SHP (ESRI Shapefile) oraz JPG i PNG.

mapy

Współpraca z reflektometrem i lokalizacja uszkodzeń

NetStork przystosowany jest do odczytu plików pomiarowych z reflektometru oraz wykorzystania danych pomiarowych do lokalizacji istotnych miejsc w sieci.

Jeśli wskażesz wybrany punkt na wykresie pomiaru wykonanego z wybranej lokalizacji (ODF, złącze), program pokaże na mapie miejsce w sieci odpowiadające punktowi pomiarowemu, podświetlając na zielono ścieżkę na mapie.

Raportowanie do UKE

W NetStorku można zdefiniować atrybuty dla obiektów sieci, wymagane do raportów dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej generowanych do SIIS.

Dzięki wprowadzaniu na bieżąco danych o sieci oraz atrybutów UKE, bez problemu wygenerujesz raport do UKE jednym kliknięciem.

Obejrzyj webinar "Jak sprawnie i bez błędów stworzyć raport do UKE"
Dowiedz się więcej o raportach SIIS i PIT
generowanie raportu UKE

Interfejs WEB

Jeżeli dostęp do informacji o sieci jest potrzebny większej grupie użytkowników, możesz skorzystać z dostępu WEB. Dzięki temu każdy sprzedawca czy technik w terenie może podejrzeć dane na tablecie lub smartfonie, wyświetlić schematy i sprawdzić, kto jest podłączony do sieci i w jaki sposób.

Dowiedz się więcej o interfejsie WEB

Jak jeszcze NetStork wspiera paszportyzację sieci?

Ergonomiczny interfejs

Interfejs pozwala na wysoką wydajności w trakcie wprowadzania danych, a także na intuicyjną pracę w trakcie oględzin sieci w terenie. Jest wyposażony w specjalizowany system inteligentnych podpowiedzi – aplikacja proponuje użytkownikowi najbardziej prawdopodobną kolejną operację.

Dostępne są podpowiedzi w zakresie typów poszczególnych elementów (słowników) – w większości przypadków działania operatora ograniczają się do zatwierdzenia zaproponowanej przez aplikację operacji.

Dane

Do elementów sieci możesz przypisać zdjęcia z przeglądu sieci lub inne dokumenty (karty katalogowe, dokumentację powykonawczą itp.). Aplikacja na bieżąco monitoruje poprawność wstawianych obiektów. Możliwa jest weryfikacja wybranego obszaru czy całej bazy danych.

NetStork umożliwia graficzne modelowanie połączeń włókien w złączach optycznych oraz połączeń pomiędzy portami przełącznic. Na podstawie przechowywanego modelu sieci tworzone są schematy logiczne sieci na poziomie włókien i kabli światłowodowych.

Mapy i GPS

NetStork umożliwia import podkładów rastrowych i wektorowych w formacie DXF, a także wyświetlanie online danych pochodzących z publicznych serwisów mapowych WMS / WMTS, np. Open Street Map.

Dzięki wykorzystaniu systemu GPS możliwe jest pozycjonowanie wprowadzanych obiektów oraz zapisu trasy osoby prowadzącej inwentaryzację.

Przekonaj się, jak NetStork sprawdzi się w Twojej firmie