Czy mogę pracować na NetStorku w terenie?

Tak, praca w terenie jest możliwa zarówno w trybie do tylko do odczytu danych, jak również w trybie edycji. Odczyt danych może odbywać się przez dowolną przeglądarkę i na dowolnym urządzeniu (laptop, tablet, smartfon). Jeżeli korzystasz z aplikacji NetStork zainstalowanej na urządzeniu, to możesz pracować w trybie offline (na zadaniach) lub online (na bazie). Program pozwala na przeniesienie zmian dokonanych w trybie offline do bazy danych.

Czy mogę przenieść dane z DWG do NetStork?

Jeżeli masz projekt lub dokumentację sieci w formacie DWG, to możesz przenieść te dane do programu. NetStork ma wbudowaną funkcję importu danych z formatów DWG/DXF. Całą swoją sieć zewnętrzną (kanalizacja, studnie, szafki, sieć napowietrzna, itd.) możesz zaimportować bez konieczności ręcznego wprowadzania każdego obiektu do programu. Oprócz importu samych obiektów, program zapewnia również przeniesienie ich nazw. Aby przenieść dane, należy najpierw podłączyć podkład DWG/DXF (Plik->Import danych z DXF/DWG).

Czy mogę zrobić w programie raport dla UKE?

Tak, możesz. Program posiada rozbudowaną funkcję tworzenia raportu dla UKE. NetStork weryfikuje dane przed wygenerowaniem raportu i wskazuje błędy. Bezpośrednio z poziomu błędu można przejść do danego obiektu i poprawić wykryte przez program nieprawidłowości. Jeżeli wśród błędów są np. braki ulicy lub numeru domu, to można je zignorować – program i tak utworzy raport. Raport zapisywany jest w formacie CSV i jest gotowy do załadowania do SIIS (Narzędzia-> Generator raportów UKE). Aby dowiedzieć się, jak przygotować dane do raportu, przeczytaj rozdział 14 z „NetStork – podręcznik użytkownika”.

Czy mogę znaleźć miejsce uszkodzenia światłowodu?

Tak, możesz. Istnieją dwa sposoby na znalezienie miejsca uszkodzenia. NetStork pokazuje na mapie lokalizację uszkodzenia, podświetlając przebieg światłowodu od punktu pomiaru do wskazanego do miejsca uszkodzenia. Należy podać zmierzoną odległość (OTDR) lub wyświetlić w programie pomiar z reflektometru w formacie SOR i wskazać na wykresie interesujący nas punkt. Lokalizacja uszkodzenia uwzględnia zapasy kabli, tłumienia spawów, portów, oraz światłowodu. (Narzędzia->Śledzenie OTDR; Narzędzia->Analiza danych z reflektometru).

Czy mogę wyróżnić innym kolorem sieć innej firmy (dużego operatora)?

Tak, możesz. NteStork posiada funkcję konfiguracji styli, dzięki któremu można powiązać dowolny atrybut obiektu ze sposobem wyświetlania go na mapie. Z atrybutem „właściciel”, w którym wpisujemy nazwę firmy właściciela sieci (kanalizacji, kabla), możemy powiązać kolor kanalizacji, grubość linii lub ikonę węzła sieci (Widok->Konfiguracja styli).

Czy mogę jako podkład mapowy wykorzystać lokalny geoportal?

Tak, możesz podłączyć dowolny serwis WMS/WMTS jako podkład mapowy. Przy konfiguracji map online można określić, które warstwy mapy mają być wyświetlane (Widok->Mapy Online->Konfiguracja WMS/WMTS).

Czy mogę mieć dostęp do danych z NetStorka przez przeglądarkę?

Dostęp do danych jest możliwy również przez dowolną przeglądarkę internetową, jeżeli zainstalowany jest dostęp WEB. Dostęp WEB jest osobnym produktem i konfiguruje się go dla określonego jednego źródła danych, np. bazy danych lub zadania. Dostęp przez przeglądarkę pozwala na odczyt danych przez dowolną liczbę użytkowników jednocześnie.

Czy mogę zamodelować sieć radiową?

Tak – wśród technologii, które możesz zamodelować w NetStorku, jest również sieć radiowa. Program pozwala określić typ anteny (odpowiednia ikonka), zasięg, kierunek oraz zakres w postaci kąta pokrycia. Obszar pokrycia wizualizowany jest na mapie i pozwala zorientować się, których klientów można podłączyć do sieci radiowej. NetStork pozwala zamodelować również radiolinie.

Czy mogę skorzystać z GPS w terenie przy wprowadzaniu danych?

Tak. Urządzenie (laptop, tablet) musi mieć podłączony poprzez interfejs Bluetooth dowolny odbiornik GPS. Wystarczy skonfigurować GPS w pliku konfiguracyjnym. Na ekranie w edytorze obiektu znajduje się przycisk GPS, który pozwala pobierać lokalizację obiektu z urządzenia GPS.

W jaki sposób NetStork przechowuje dane?

Program NetStork może przechowywać dane na dwa sposoby: w postaci zadań/projektów lub w bazie danych.
Możliwa jest praca na samych Zadaniach, które fizycznie zapisywane są w postaci zbioru plików umieszczonych w katalogu zadania. Taki katalog możemy przekazać innemu użytkownikowi i on również będzie mógł go otworzyć i zmodyfikować dane.
Dane mogą być również przechowywane w bazie danych MS SQL – to zalecany sposób. Z jednej wspólnej bazy danych może korzystać jednocześnie wielu użytkowników.
Użytkownicy, w zależności od potrzeb, wykorzystują do swojej pracy zarówno bazę danych, jak i zadania. Istnieje również możliwość łączenia tych zbiorów danych ze sobą. Z poziomu bazy danych można wskazać fragment sieci i zapisać go do zadania. Dane w takim zadaniu można modyfikować, a później zsynchronizować z bazą danych, co powoduje zapis naniesionych zmian do bazy.
Program pozwala na zapisanie całej bazy danych w zadaniu za pomocą jednego polecenia: „Utwórz kopię zapasową”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Napisz do nas!