Paszportyzacja sieci jako przygotowanie do inwestycji

Case study ASTA-NET

O projekcie

ASTA-NET należy do sektora średnich dostawców usług telekomunikacyjnych i działa na rynku od 30 lat. W zasięgu operatora jest ponad 80 tys. gospodarstw domowych, a usługi świadczy w północnej Wielkopolsce oraz w województwie zachodniopomorskim.

Dowiedz się, jak ASTA-NET usprawnił zarządzanie siecią telekomunikacyjną i usługami dzięki NetStorkowi, systemowi paszportyzacji sieci.

Spis treści:

Branża: Telekomunikacja
Kraj: Polska

ASTA-NET należy do sektora średnich dostawców usług telekomunikacyjnych i działa na rynku od 30 lat. W zasięgu operatora jest ponad 80 tys. gospodarstw domowych, a usługi świadczy w północnej Wielkopolsce oraz w województwie zachodniopomorskim.

ASTA-NET na rynku telekomunikacyjnym

Według raportów Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), lokalni operatorzy telekomunikacyjni zaopatrują w usługi 20% krajowych odbiorców Internetu. Wśród małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych wyróżnia się zwłaszcza ASTA-NET.

Firma jest obecna na rynku od 1989 roku i świadczy usługi dla ponad 50 tys. klientów indywidualnych i biznesowych w dwóch województwach: Wielkopolskim oraz Zachodniopomorskim.

Aby utrzymać swoją pozycję oraz prowadzić działalność w konkurencyjny sposób, ASTA-NET potrzebował intuicyjnego narzędzia do przechowywania informacji na temat posiadanej sieci, przebiegu napowietrznych oraz podziemnych tras linii telekomunikacyjnych. Przechowywanie danych w uporządkowanej formie, tak, aby było łatwo dostępne i przynosiły faktyczną wartość biznesową, stało się główną potrzebą przedsiębiorstwa. Do tego niezbędny jest kompleksowy system paszportyzacji sieci.

Globema, jako firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania do paszportyzacji sieci, zaoferowała ASTA-NETOWI system NetStork. Został on zaprojektowany właśnie z myślą o małych i średnich operatorach. Jak wyglądało wdrożenie systemu w ASTA-NET, jak długo trwał projekt, jakie pojawiły się w nim wyzwania i – finalnie – jakie są jego trwałe efekty?

Wyzwania

Wsparcie inwestycji – rozwój sieci

ASTA-NET uczestniczy w programach współfinansowanych przez Unię Europejską oraz samorządy lokalne. Jednym z nich jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa. 

ASTA-NET wygrał 4 kontrakty, których wspólnym celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu oraz eliminacja terytorialnych różnic w jego dostarczaniu. Aby dostarczać szerokopasmowy Internet, wykorzystana została technologia NGA oraz FTTH. Całkowita wartość dokonywanych inwestycji została wyceniona na 180 mln zł.

ASTA-NET otrzymał dofinansowanie na modernizację sieci telekomunikacyjnych na terenach województw Zachodniopomorskiego oraz Wielkopolskiego. Innym przykładem jest projekt Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, którego głównym założeniem jest cyfryzacja Wielkopolski, poprzez zapewnienie Internetu instytucjom publicznym i prywatnym odbiorcom. Celem inwestycji jest zniwelowanie różnic i dostarczenie usług do wszystkich mieszkańców, bez względu na miejsce zamieszkania.

Jakie wyzwania stały przed ASTA-NET?

ASTA-NET korzystał już wcześniej z rozwiązań paszportyzacji, ale wraz ze wzrostem liczby klientów pojawiła się potrzeba zmiany narzędzia. Kiedy we wrześniu 2018 r. firma zwróciła się do Globemy z zapytaniem ofertowym, obsługiwała ponad 45 tys. abonentów. Wiadomo było, że efektem planowanych inwestycji będzie wzrost liczby klientów o kolejne 17 tys. w 2021 r.

ASTA-NET poszukiwał więc narzędzia, które nie tylko pomoże dokumentować i nadzorować posiadaną sieć, ale też projektować i planować przebieg nowych inwestycji.

Plan rozwoju sieci do końca 2021 roku

41 tys. połączeń internetowych dla gospodarstw domowych

2,5 tys. kilometrów nowej sieci

215 połączeń internetowych dla jednostek oświatowych

31 węzłów sieci

Rozwiązanie

NetStork wspiera paszportyzację sieci w ASTA-NET

Tak rozległe plany wymagały odpowiedniego zaplecza technicznego. Dzięki NetStorkowi ASTA-NET prowadzi paszportyzację i projektowanie sieci jednocześnie – bez gromadzenia dużej ilości danych, wymagających synchronizacji.

Z intuicyjnego, komfortowego dla użytkownika programu mogą korzystać zarówno pracownicy zajmujący się paszportyzacją, jak również technicy terenowi.

W NetStorku paszportyzacja zaczyna się już na etapie projektowania, poprzez utrzymanie i raportowanie. ASTA-NET otrzymał więc wsparcie w realizacji wszystkich kluczowych procesów z punktu widzenia operatora.

ASTA-NET otrzymał więc wsparcie w realizacji wszystkich kluczowych procesów z punktu widzenia operator:

Co zapewnił NetStork?

Modelowanie różnych typów sieci

Program wspiera inwentaryzację sieci teletechnicznych operatorów ISP, sieci miejskiej lub regionalnej oraz zakładów przemysłowych dla technologii: GPON (FTTx), sieć miedziana, sieć Ethernet, sieć kablowa HFC, sieć radiowa. Dzięki szerokiemu zakresowi technologii, ASTA-NET jest w stanie zaplanować rozbudowę sieci na obszarach trudno dostępnych w przypadku sieci kablowych. Dzięki wsparciu technologii HFC w obrębie jednego programu, operator może inwentaryzować zarówno usługi internetowe, jak i telewizyjne.

Wprowadzanie danych do systemu

Dzięki tej funkcji ASTA-NET może łatwo aktualizować informacje na temat sieci, np. wprowadzając dane w trakcie wywiadów terenowych oraz stacjonarnie, migrując je z zewnętrznych źródeł. Inwentaryzacja i aktualizacja danych w terenie może być wykonywana na tablecie z wykorzystaniem GPS do pozycjonowania obiektów. NetStork ma także mechanizmy automatycznej migracji danych z dokumentacji DWG i DXF

Wsparcie dla różnych podkładów mapowych

Dzięki szerokiej ofercie podkładów mapowych, pracownicy ASTA-NET mogą prezentować dane według aktualnych potrzeb. Do wyboru są m.in.: mapy Google, Geoportal, WMS, DWG, rastry, gotowy interfejs WMS i WMTS do podłączania dowolnych serwisów mapowych online.

Praca w terenie

NetStork wspomaga także pracowników ASTA-NET podczas inwentaryzacji lub czynności utrzymaniowych sieci w terenie.

Aplikacja działa w trybie mobilnym

Dzięki wbudowanemu odbiornikowi GPS można wprowadzić do aplikacji współrzędne punktów w terenie. Pracownik ma możliwość synchronizowania danych z różnych urządzeń do jednej, wspólnej bazy.

Lokalizowanie uszkodzeń

Pracownicy ASTA-NET mogą odczytywać pliki pomiarowe z reflektometru oraz wykorzystać dane pomiarowe do lokalizacji istotnych miejsc w sieci. Dzięki tej funkcji po wskazaniu wybranego punktu na wykresie pomiaru wykonanego z wybranej lokalizacji (ODF, złącze), NetStork pokazuje na mapie miejsce w sieci, odpowiadające punktowi pomiarowemu, podświetlając na zielono ścieżkę na mapie.

Raportowanie UKE

NetStork umożliwia definiowanie atrybutów dla obiektów sieci, wymaganych przez raporty Urzędu Komunikacji Elektronicznej, generowane do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Dzięki temu ASTA-NET znacznie skrócił czas poświęcony na przygotowanie obowiązkowego raportu, a jakość danych w raporcie znacznie się poprawiła.

Poznaj wszystkie możliwości NetStorka

Jak przebiegało wdrożenie NetStorka?

1

Zaczęliśmy od weryfikacji i oceny formatu oraz ilości danych, przechowywanych w dotychczas używanym narzędziu do paszportyzacji. Było to konieczne, ponieważ musieliśmy stworzyć program do automatycznego przeniesienia danych.

2

Następnym krokiem była dostawa i instalacja standardowej wersji NetStorka.

3

Następnie wykonaliśmy migrację danych wraz ze sprawdzeniem ich poprawności oraz jakości.

4

Rozbudowaliśmy NetStorka o dodatkowe moduły, zgodnie z zapotrzebowaniem ASTA-NET.

5

Poprowadziliśmy szkolenie produktowe dla osób odpowiedzialnych za stacjonarny monitoring stanu sieci i dla pracowników terenowych.

Zakres szkoleń obejmował:

  • Inwentaryzację sieci telekomunikacyjnej
  • Schematy sieci
  • Analizę danych
  • Generator raportów UKE
  • Definiowanie elementów sieci i słowników
  • Import i export danych
  • Wydruki i raporty
  • Zagadnienia administracyjne

Wdrożenie NetStorka w środowisku produkcyjnym ASTA-NET było wyzwaniem. Głównymi czynnikami były zaplanowane inwestycje u klienta i wynikający z nich krótki czas przeznaczony na prace wdrożeniowe. Drugim istotnym czynnikiem była konieczność dopisania dodatkowych modułów NetStorka.

Jak ograniczenie czasowe wpłynęło na prace wdrożeniowe?

Ostateczne zasilenie NetStorka wszystkimi danymi nie mogło trwać dłużej niż 2 dni, aby nie wpływać na bieżące działania operacyjne klienta. By to osiągnąć, nasi programiści przygotowali specjalne narzędzie migracyjne w oparciu o format danych przechowywanych w dotychczasowym systemie.

Upewniliśmy się, że urządzenie działa prawidłowo, poprzez przeprowadzenie kilku migracji próbnych dla danych o zróżnicowanych formatach.

Jakie nowe moduły wprowadziliśmy?

Z uwagi na szeroko zaplanowane inwestycje ASTA-NET i nowe wymogi dla paszportyzacji sieci, wprowadziliśmy do NetStorka szereg dodatkowych modyfikacji po jego uruchomieniu w środowisku produkcyjnym. Oto najważniejsze z funkcji, jakie stworzyliśmy:

Konfiguracja technicznych obiektów w różnych kontekstach

Pozwala na wprowadzanie danych niezbędnych podczas projektowania. Wprowadziliśmy następujące konteksty opisów: schemat infrastruktury, schemat kabli, połączenia, raport obiektów, raport połączeń włókien, hierarchia, mapa, edytor (pola łączeniowe)

Projektowanie, dokumentacja budowlana, dzierżawy

Nowe funkcje pozwalają na łączenie obiektów w kategorie, projekty i podprojekty. Każdy ze stopni może
mieć swoją dokumentację techniczną.

Grupowa edycja obiektów

Zmodernizowany model ładowania i zarządzania rastrami

Korzyści

Jakie procesy usprawniono?

Sprawniejsze prace na sieci

Dzięki szybkiemu dostępowi do schematów sieci, połączeń w złączach oraz wizualizacji zajętości włókien, pracownicy techniczni ASTA-NET widzą, do jakiego stopnia klienci wykorzystują poszczególne zasoby. Daje to możliwość łatwiejszego planowania inwestycji, od prostych krosowań do przedłużania sieci.

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Dzięki całościowemu poglądowi na zakres oraz obecność usług, możliwa jest łatwa identyfikacja potencjalnych nowych odbiorców i ewentualnej rozbudowy sieci.

Planowanie i rozbudowa

Dzięki NetStorkowi ASTA-NET może całościowo, używając jednego narzędzia, zamodelować swoją sieć. Modelowanie uwzględnia zarówno elementy infrastruktury zewnętrznej (kable, mufy, splitery, szafy itd.), jak i wizualizację doprowadzenia usług wewnątrz budynków.

Budowa sieci

Dzięki używaniu NetStorka na urządzeniach mobilnych, pracownicy terenowi ASTA-NET mogą na bieżąco odnotowywać stan rozbudowywanych elementów sieci. Nie ma konieczności przepisywania informacji sporządzonych na papierze, co obniża ryzyko błędów. Dzięki prostemu oznaczeniu procesu ukończenia elementów operator wie, czy nie ma opóźnień w harmonogramie prac.

Odbiory

Funkcja wizualizacji przebiegu usług pozwala sprawdzić, czy założone plany zostały zrealizowane. Dzięki temu ASTA-NET ma dostęp między innymi do takich informacji jak: kierunek sygnału w oparciu o krosowania, siłę sygnału w oparciu o pomiary z reflektometru, z uwzględnieniem parametrów tłumienia sieci telekomunikacyjnych.

Umów się z nami na spotkanie, by osiągnąć podobne rezultaty w swojej firmie!