Skip to main content

Skróć proces migracji danych o sieci do minimum – zacznij szybciej czerpać korzyści z możliwości systemu paszportyzacji

By 12/01/2024Artykuł
NetStork_szybka migracja i ładowanie danych o sieci telekomunikacyjnej

Systemy paszportyzacji dają niemal natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o sieci i pozwalają je wykorzystać na szeroką skalę i usprawnić pracę wielu działów w przedsiębiorstwie. Zakup i implementacja systemu paszportyzacji to jednak tylko pierwszy krok. Dopiero dobrej jakości, aktualne dane pozwalają w pełni wykorzystać jego potencjał.

Dlatego właśnie tak ważne jest po pierwsze, sprawne załadowanie danych do systemu, po drugie zadbanie o ich aktualność. Jak więc sprawnie przenieść dane do systemu paszportyzacji, aby jak najszybciej zacząć z nim pracować?

Etapy wdrożenia systemu paszportyzacji

Wdrożenie systemu paszportyzacji składa się z czterech zasadniczych etapów: wykupienia licencji, instalacji, szkolenia użytkowników i migracji danych.

Całkowity koszt wdrożenia systemu jest zależny w dużym stopniu od tego, jak długo trwa każdy z tych etapów. O ile dwa pierwsze (wykupienie licencji i instalacja) to kwestia kilku dni, a koszty wiążą się bezpośrednio z ceną samej licencji, o tyle dwa kolejne (szkolenie i migracja danych) wymagają więcej czasu i pracy.

Im dłużej trwa migracja, tym koszty wdrożenia są wyższe. Co więcej, poza samymi kosztami wprowadzania danych, pojawiają się straty związane z brakiem dostępu do informacji o sieci, czy pełnym wykorzystaniem możliwości systemu i opóźnieniami w pracach na sieci.

netstork_logo

Ładowanie danych o sieci do systemu paszportyzacji NetStork

Model sieci w systemie NetStork można stworzyć całkowicie ręcznie (łącznie z rozpływem sieci oraz usługami), można też jednak załadować dane o sieci automatycznie – z pomocą ładowarek danych.

Jakie formaty danych można załadować do NetStorka?

Korzystając z wbudowanych narzędzi, do NetStorka, można wykonać import z formatów CSV dla wszystkich obiektów w programie.

Z formatów DWG/DXF można wykonać import danych dla obiektów punktowych na mapie (studnie, słupy, szafy, budynki) oraz obiektów liniowych (odcinki kanalizacji wraz z profilem rur oraz odcinki słupowe). Pliki SHP, JPEG oraz GEOTIFF  można załadować jako podkłady mapowe.

Czy można załadować dane o sieci z  programu QGIS?

Dane z QGIS można załadować, o ile da się je zapisać w formacie CSV.

Czy przy ładowaniu wielu plików CSV, kolejność dodawania plików ma znaczenie? Np. załadowanie studni przed kanalizacją? Czy NetStork sam ustawi pliki w wymaganej kolejności?

Jeżeli ładujemy plik po pliku, to należy zachować kolejność zgodną z logiką modelowania sieci w NetStorku. Oznacza to, że najpierw ładujemy np. studnie, a potem odcinki kanalizacji. Gdy ładujemy kompletny zestaw danych o sieci, to ładując kilka plików na raz możemy je w ładowarce ustawić w dowolnej kolejności.

Czy można zaimportować łączenia kabli na zasadzie nr włókna-nr włókno z poziomu pliku CSV?

Tak, ładowarka CSV umożliwia załadowanie połączeń włókien w mufach czy na ODFach. Wcześniej jednak muszą istnieć w systemie mufy czy ODFy, na których chcemy zamodelować połączenia. Istnieje też inna możliwość  – załadowanie całości sieci na raz –  wraz z połączeniami.

Czy można utworzyć szablon do importu? Przykładowo mamy 10 paczek CSV z budynkami (których nie można połączyć w pliku excel, ponieważ będą ładowane w innych terminach) gdzie atrybuty nazywają się tak samo. Czy można stworzyć szablon, aby za każdym razem nie mapować atrybutów?

Można przygotować szablon ładowania i korzystać z niego wielokrotnie. Dane można ładować w dowolnych paczkach. Można też aktualizować dane już załadowane, za pomocą ładowarki CSV.

Czy można tworzyć dowolnie tabele docelowe do importu?

Nazwy kolumn tabeli do importu mogą być dowolne. Wystarczy je zmapować z odpowiednimi kolumnami w tabelach po stronie programu.

NetStork - system paszportyzacji

Import punktów adresowych do NetStorka

Czy dodawanie atrybutów zasięgu może odbywać się przez plik wejściowy? Na jednym obszarze geograficznym możemy mieć różne parametry.

Każdy punkt adresowy lub budynek może być podłączony do kilku zasięgów. Prościej jest to zrobić bezpośrednio w aplikacji  NetStork niż w pliku CSV.

Skąd wziąć punkty adresowe w zasięgu?

Punkty adresowe można pobrać dla danego obszaru z PRG (Państwowy Rejestr Granic), a następnie zaimportować do NetStorka.

Jak zaraportować po punktach adresowych takich, które były zainstalowane w ramach projektu Unijnego POPC a podłączone poza projektem – czy jest pole, które umożliwiłoby rozróżnienie punktów adresowych?

Punkty adresowe można pobrać dla danego obszaru z PRG (Państwowy Rejestr Granic), a następnie zaimportować do NetStorka. Punkty adresowe są w NetStorku obiektami I mają swoje atrybuty. Punkty adresowe można zamieniać w NetStorku na budynki lub inne obiekty mające adresy.

Import danych przekazanych do PIT

Czy do NetStorka  można zaimportować dane już przekazane do PIT?

Dane przekazane do PIT są meta danymi dodawanymi na już istniejącej sieci. Można je załadować, ale najpierw potrzebna jest sama sieć. Można też, w oparciu o raport PIT utworzyć niektóre obiekty, takie jak studnie i słupy oraz linie kablowe.

Eksport danych z NetStorka

Eksportowanie danych z systemu NetStork

Czy pliki exportu z NetStorka mają taką samą strukturę jak pliki importu? Jak można taki plik wyeksportować, aby mieć dobry wzór pliku do importu?

Do eksportu wykorzystuje się ten sam mechanizm co do importu, a zatem struktura plików może być taka sama.

W jaki sposób wykonać zrzut bazy danych z NetStorka?

Bazę danych można zapisać do pliku XML wykorzystując funkcję „Utwórz kopię zapasową”. Można też wyeksportować dane bezpośrednio do plików CSV.

Czy pliki exportu z NetStorka mają taką samą strukturę jak pliki importu? Jak można taki plik wyeksportować, aby mieć dobry wzór pliku do importu?

Do eksportu wykorzystuje się ten sam mechanizm co do importu, a zatem struktura plików może być taka sama.

Dodawania elementów w NetStorku

Dodawanie elementów w systemie NetStork

Czy istnieje ograniczenie liczby elementów na jednej warstwie?

W przypadku NetStorka podział na warstwy jest trochę sztucznym podziałem. Niemniej, do programu można załadować dowolną liczbę elementów.

Czy do danego obiektu np. budynku można załączyć dokument, np.pdf?

Do każdego obiektu można dodać dowolne dokumenty/pliki. Pogram nie nakłada ograniczeń w tym zakresie. Można też podłączyć do obiektu link do dokumentu webowego.

Więcej na temat ładowania danych do systemu paszportyzacji NetStork można przeczytać w artykule.

 Ładowarki danych – sprawna migracja danych do systemu paszportyzacji 

 

Zachęcamy również do obejrzenia nagrania z webinaru

#webinar: Wdrożenie systemu paszportyzacji i załadowanie danych w kilka dni?

Zainteresował Cię ten temat? Nie znajdujesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?

Skontaktuj się z nami, z chęcią rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.