Skip to main content

NetStork 13 – jeszcze większa swoboda pracy z siecią telekomunikacyjną, raportowanie do PIT i SIDUSIS

By 05/04/202326 kwietnia, 2023Nowe funkcje
NetStork 13

Użytkownicy 13 już odsłony systemu do paszportyzacji sieci telekomunikacyjnej NetStork będą mieli okazję skorzystać z wielu udogodnień, które usprawniają pracę z systemem. Możliwość podłączenia do systemu wielu baz danych, czy tworzenie podschematów dla muf, to tylko niektóre z udogodnień. Zapraszamy do zapoznania się z największymi zmianami w NetStorku.

Współpraca z wieloma bazami danych i uproszczona konfiguracja

Do programu można teraz podłączyć wiele baz danych. Wybór bazy odbywa się podczas startu aplikacji lub poprzez komendę Plik -> Podłącz do bazy danych. Konfigurację baz danych można przeprowadzić łatwo z poziomu okna logowania. Nie trzeba już wprowadzać żadnych zmian w pliku konfiguracyjnym.

Wybór bazy danych

Wybór bazy danych do pracy przy starcie aplikacji

Jeden wiersz tabeli reprezentuje konfigurację pojedynczej bazy danych. Dodatkowo mamy możliwość zmiany kolejności baz na liście rozwijalnej za pomocą strzałek na pasku narzędziowym. Domyślną bazą jest zawsze baza w pierwszym wierszu tabeli.

Baza w pierwszym wierszu tabeli

Wyświetlanie bieżącego obszaru wydruku

W NetStorku 13 dodaliśmy wizualizację bieżącego obszaru wydruku na mapie, dzięki czemu łatwiej jest się zorientować, jaki dokładnie obszar znajdzie się na drukowanym arkuszu. Prostokąt reprezentujący stronę można dowolnie przemieszczać na mapie metodą drag&drop co pozwala precyzyjnie skorygować drukowany fragment mapy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

wyświetlanie obszaru wydruku_NetStork13

Styl podświetlenia strony można dostosować do własnych potrzeb za pomocą konfiguracji styli.

Konfiguracja edytorów i modelu danych, grupowanie atrybutów w sekcje rozwijalne

W najnowszym wydaniu NetStorka dodaliśmy okno konfiguracji edytorów. Dzięki temu można teraz dostosować edytory obiektów do własnych potrzeb, bez konieczności modyfikowania plików konfiguracyjnych.

W oknie konfiguracji edytorów możemy:

  • Zmienić listę widocznych pól dla poszczególnych obiektów
  • Zmienić kolejności pól oraz zgrupować je w listy rozwijalne (nowość w wersji 13)
  • Skonfigurować parametry tabel takie jak dostępność na raporcie danych, czy w szybkim wyszukiwaniu
  • Skonfigurować parametry poszczególnych pól takich jak: wymagalność, możliwość edycji, auto-numerowanie, widoczność na raporcie, widoczność w wyszukiwaniu, widoczność w aplikacji web oraz położenie i szerokość etykiety
Konfiguracja edytorów

Listy rozwijalne pozwalają na grupowanie pól oraz ich zwijanie i rozwijanie, co pozwala skupić się na polach, które w danej chwili są najbardziej istotne.

Usprawnienie wybierania obiektów do edycji grupowej

Dla większej wygody i przyspieszenia pracy w NetStorku,funkcjonalność grupowej edycji danych, dostępna z poziomu panelu Obiekty, została usprawniona o nowe możliwości dodawania obiektów do zbioru roboczego.
Pierwszym usprawnieniem jest możliwość szybkiego, zakresowego wybierania obiektów, która uzupełnia dotychczas dostępne wybieranie obiektów za pomocą wyrysu. W trybie zaznaczania zakresowego obiekty automatycznie wybierane są również na zakładce Obiekty, dzięki czemu można od razu wykonać na nich dowolną operację hurtową.

zaznaczanie zakresowe_netstork_13

Drugim rozszerzeniem jest dodawanie obiektów bezpośrednio ze schematów (np. ze schematów optycznych). Służy do tego nowa opcja: Dodaj zaznaczone obiekty ze schematu:

Edytowanie zbioru obiektów

Za jej pomocą można dodać wszystkie zaznaczone obiekty na schemacie do zakładki Obiekty.

Nowy tryb zaznaczania obiektów na schemacie optycznym

Dla większego komfortu pracy poszerzyliśmy możliwości związane z zaznaczaniem schematów.
Zaznaczanie zakresowe (zaznaczenie wielu elementów jednocześnie) na schematach optycznych jest od teraz możliwe w dwóch trybach:

wewnątrz (tryb domyślny, dostępny w poprzednich wersjach) – w tym trybie są zaznaczane tylko obiekty leżące w całości wewnątrz prostokąta zaznaczenia.
przecinanie (nowość w wersji 13) – w tym trybie zaznaczymy wszystkie obiekty mające część wspólną (przecinające się) z prostokątem zaznaczania. Tryb przecinanie jest szczególnie przydatny przy wybieraniu obiektów liniowych (np. połączenia włókien na schematach optycznych):

zaznaczanie na schemacie optycznym_netStork_13

Tworzenie podschematów optycznych

Praca z dużymi i złożonymi schematami optycznymi modelującymi połączenia w centralach i głównych przełącznicach światłowodowych może być niewygodna. Schematy takie zawierają kable i ODFy, posiadające często setki włókien i portów. Wizualizacja i analiza takich schematów była do tej pory utrudniona. ze względu na dużą powierzchnię schematu, który trzeba było wielokrotnie przybliżać i oddalać lub ukrywać częściowo elementy, aby zobaczyć dokładnie jakiś szczegół.
Aby zaradzić temu problemowi wprowadziliśmy możliwość tworzenia podschematów optycznych. Dzięki temu można teraz podzielić duży schemat na kilka mniejszych podschematów zawierających podzbiór elementów oraz połączeń.
Podschemat można tworzyć w sposób wizualny na dwa sposoby:

• Poprzez utworzenie nowego pustego podschematu, na którym dodawane są wymagane elementy
• Poprzez skopiowanie bieżącego schematu i usunięcie z niego zbędnych elementów.

Podczas dodawania lub usuwania elementów połączenia pomiędzy nimi są również dodawane lub usuwane automatycznie.

Pomiędzy schematami można przełączyć się za pomocą listy rozwijalnej dostępnej na pasku narzędziowym. Na liście, oprócz podschematów, zawsze dostępny jest również główny schemat zawierający wszystkie elementy.

Tworzenie podschematów_optycznych_NetStork_13

Wizualizowanie połączeń przy zwiniętych obiektach

W wersji 13 NetStorka zmieniliśmy sposób prezentacji połączeń włókien na schematach optycznych, tak aby nawet przy „zwiniętych” obiektach – połącznia były nadal wizualizowane. Teraz, gdy jedna strona jest zwinięta – połączenia zbiegają się w jednym punkcie. Natomiast gdy dwie strony są zwinięte i nie wszystkie włókna są połączone – wówczas połączenie jest kreślone stylem przerywanym.

Wizualizacja połaczeń przy zwiniętych obiektach_NetStork_13

Linia przerywana na schemacie optycznym oznacza, że nie wszystkie włókna są połączone

Nowy sposób wyświetlania położenia napisów na mapie

Zmiana położenia geometrii tekstowych (napisów) na mapie jest teraz jeszcze wygodniejsza. Obecnie, w trybie edycji rysowany jest podgląd napisu (w kolorze szarym) – pokazuje, gdzie dokładnie napis zostanie umieszczony. Podgląd jest kreślony także przy przemieszczaniu punktu zakotwiczenia metodą drag&drop:

Wyświetlanie napisó_Netstork_13

Warstwy w aplikacji NetStork WEB

Aplikację NetStork WEB rozszerzyliśmy o funkcję włączania i wyłączania warstw mapy, podobnie jak w aplikacji Desktop. Warstwy mogą być współdzielone z aplikacją Desktop lub konfigurowane indywidualnie dla aplikacji WEB.

Wartstwy w NetStork_Web

Raporty do PIT i SIDUSIS

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (sejm.gov.pl), operatorzy telekomunikacyjni mają obecnie obowiązek wprowadzać informacje o zasięgach sieci i świadczonych usługach do Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS).

Z kolei w następstwie Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych operatorzy są zobowiązani składać raporty do PIT (Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji).

Najnowsza wersja NetStorka daje możliwość generowania raportów do PIT i SIDUSIS bezpośrednio z systemu paszportyzacji. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Raporty do SIDUSIS i PIT – wygeneruj je w systemie paszportyzacji NetStork.

Pozostałe usprawnienia w wersji 13

  • Pływające półki ODF na schematach optycznych
  • Profile w kształcie prostokątnym
  • Możliwość dodawania złącz w węzłach infrastruktury
  • Szybki zapis bieżącego projektu w ładowarce CSV

Przetestuj nowe funkcje NetStorka

Wypróbuj nowe możliwości systemu paszportyzacji NetStork 13 i sprawdź, jak NetStork może wspierać Twoją sieć:

Zajrzyj także tutaj: