Skip to main content

NetStork 12.2 – kolejna odsłona systemu paszportyzacji sieci telekomunikacyjnej

By 12/10/202213 grudnia, 2022Nowe funkcje
NetStork 12.2

Oddajemy do Waszych rąk najnowszą wersję systemu do paszportyzacji sieci NetStork 12.2. Tym razem zmiany koncentrują się na poszerzeniu możliwości modelowania struktury budynku, a także funkcjach, które mają na celu uporządkowanie, a przez to przyspieszenie pracy z modelem sieci. Zadbaliśmy również o jeszcze większą kontrolę nad dostępem do poszczególnych funkcji programu. Poznaj najważniejsze zmiany w NetStork 12.2:

Rozszerzone modelowanie struktury budynku

Modelowanie budynków rozszerzyliśmy o możliwość pełnego modelowania ich struktury. Umożliwia to dokładną inwentaryzację sieci wewnątrz budynku w obiektach takich jak centrale, budynki przemysłowe czy bloki mieszkalne. Wprowadziliśmy następujące rozszerzenia:

 • Każdy poziom, dotychczas reprezentowany za pomocą atrybutu numer, może być obecnie modelowany jako nowy obiekt Poziom.
 • Poziom może posiadać schemat wewnętrzny, który podobnie jak mapa może zawierać:
  – Sieć w postaci geometrii urządzeń, stojaków, szaf, węzłów infrastruktury wewnętrznej oraz odcinków kanalizacji wewnętrznej.
  Podkłady mapowe wektorowe (DXF/DWG) i rastrowe.
 • Poziom może być podzielony na pomieszczenia, które umożliwiają dokładną inwentaryzację przestrzennego położenia urządzeń i wyposażenia na danym poziomie.
 • Odcinki kanalizacji wewnętrznej (poprzednio korytka) mogą obecnie posiadać Dukty, pozwalające na modelowanie struktury odcinków.
 • Dukty mogą teraz zawierać nie tylko zestawy rur, ale również kanały lub korytka, na których mogą leżeć kable.
 • Wejścia kabli do pionów można modelować za pomocą nowego obiektu punkt dostępowy pionu, który działa podobnie jak punkt wprowadzania kabli do budynku.

W związku z rozszerzeniami modelowania struktury budynku, schemat struktury został również rozszerzony o następujące usprawnienia:

 • Wizualizację poziomów i pomieszczeń
 • Wizualizację dokładnego położenia obiektów, dzięki atrybutowi Pion, który informuje, w obrębie jakiego pionu znajduje się urządzenie
 • Wykreślanie zdefiniowanej, konfigurowalnej ikony (symbolu) obiektu
 • Wykreślanie przebiegu kabli łączących urządzenia na schemacie
 • Wizualizację sieci miedzianej/Ethernet
 • Piony są szeregowane względem nowego atrybutu Numer
 • Puste poziomy mogą być teraz ukrywane na schemacie za pomocą specjalnego atrybutu budynku.

Automatyczna numeracja obiektów

Aby przyspieszyć i uporządkować wprowadzanie do modelu sieci obiektów posiadających oznaczenia tekstowe, dodaliśmy możliwość automatycznej generacji tych oznaczeń. Dzięki temu, dowolne atrybuty tekstowe mogą być automatycznie wprowadzane wg określonego, zdefiniowanego wcześniej wzorca.

Dla pola można zdefiniować dwa rodzaje autonumeracji:

 • Lokalną, w której numer początkowy można zmieniać dowolną liczbę razy. Ten sposób przydaje się np. przy autonumeracji słupów czy studni, gdy przy każdym odgałęzieniu zaczynamy numerować od początku.
 • Globalną, w której numer początkowy nie może się zmieniać. Wszystkie wprowadzone obiekty będą miały kolejne numery, pobierane z sekwencji o wskazanej nazwie. Ten rodzaj autonumeracji jest przydatny przy wprowadzeniu obiektów z unikalnymi numerami w obrębie całej bazy (np. numery urządzeń, numery obiektów UKE itp.). Dzięki wprowadzeniu pojęcia sekwencji, możliwe jest jej współdzielenie przez kilka rodzajów obiektów, zatem różne rodzaje obiektów mogą być numerowane wspólnie.

Wektoryzacja symboli oraz nowy tryb tabletowy

Zwektoryzowaliśmy wszystkie symbole, dzięki czemu lepiej wyglądają na mapie/wydruku w dużych powiększeniach oraz w interfejsie aplikacji przy wysokiej rozdzielczości.

Ulepszyliśmy także tryb tabletowy poprzez powiększenie kontrolek we wszystkich panelach aplikacji (hierarchia, edytor, wyszukiwarka, historia, zakładki). Dzięki temu obsługa aplikacji na tablecie bez użycia rysika jest teraz znacznie wygodniejsza.

Prawa dostępu do poszczególnych funkcji systemu

Dodaliśmy możliwość zarządzania prawami do wykonywania poszczególnych operacji w systemie. Obecnie można kontrolować dostęp dla następujących czynności zalogowanego użytkownika:

 • Modyfikacja danych
 • Tworzenie zadań
 • Odtwarzanie bazy z backupu
 • Edycja słowników i specyfikacji światłowodów
 • Konfiguracja styli
 • Konfiguracja opisów
 • Konfiguracja skrótów klawiszowych
 • Konfiguracja warstw i widzialności
 • Konfiguracja podkładów mapowych
 • Hurtowy import danych (Import z DXF/DWG, import CSV, danych adresowych)
 • Zmiana konfiguracji globalnej auto-numeracji

Pozostałe rozszerzenia w wersji 12.2

 • Rozszerzenie konfiguracji styli o możliwość zmiany symboli (występujących w GUI i na schematach) dla poszczególnych rodzajów obiektów.
 • Możliwość definiowania częściowej przezroczystości dla podkładów wektorowych
 • Możliwość zmiany/definiowania skrótów klawiaturowych dla wszystkich pozycji menu.
 • Geometria tekstowa dla obiektu Kamera
 • Atrybut Dokładność położenia dla obiektów: Studnia, Słup, Odcinek kanalizacji, Odcinek słupowy, Szafka, Antena
 • Atrybut Przyłącze dla Odcinka słupowego
 • Możliwość wprowadzania punktów dostępowych wewnątrz budynku
 • Nowy obiekt: Urządzenie końcowe sieci miedzianej.
 • Więcej obiektów (głównie technologii miedzianej) na raporcie danych.

Przetestuj nowe funkcje NetStorka

Wypróbuj nowe możliwości systemu paszportyzacji NetStork 12.2. i sprawdź, jak NetStork może wspierać Twoją sieć:

Zajrzyj także tutaj: