Skip to main content

5 kroków do skutecznej migracji – jak przygotować dane o sieci?

By 22/06/202224 czerwca, 2022Artykuł
migracja_danych

Jak krok po kroku zmigrować dane o sieci telekomunikacyjnej do systemu paszportyzacji i jak przygotować dane? Jak zaplanować ten proces, na co warto zwrócić uwagę i czego się wystrzegać? Nasi eksperci podzielili się dobrymi praktykami migracji danych, które pomogą uniknąć błędów i przejść ten proces sprawnie i bez problemów, aby jak najszybciej zacząć czerpać korzyści z pełnej informacji o sieci. Sprawdź, jak prawidłowo przeprowadzić migrację danych o sieci z różnych źródeł do systemu paszportyzacji.

[Aktualizacja artykułu z 2019 roku]

Wraz z rozwojem sieci rośnie ilość gromadzonych danych na jej temat. Na pewnym etapie rozwoju informacje są już tak obszerne, że przechowywanie ich w wielu różnych, często rozproszonych źródłach przestaje się sprawdzać i utrudnia codzienną pracę.

Jakie działania może utrudniać brak dostępu do aktualnych danych o sieci?

 • planowanie podłączeń nowych klientów
 • usuwanie awarii
 • sprzedaż usług
 • aktualizację raportów do UKE
migracja danych sieć telekomunikacyjna

Odpowiedzią na ten problem jest wdrożenie programu do paszportyzacji sieci telekomunikacyjnej. Sam zakup systemu to jednak dopiero początek drogi – trzeba jeszcze zasilić go danymi i to zadanie często stanowi wyzwanie dla operatora.

Wprowadzenie do systemu paszportyzacji zgromadzonych już danych nie jest zadaniem skomplikowanym, jest za to pracochłonne. Głównym wyzwaniem jest znalezienie sposobu, który pozwoli przenieść dane sprawnie i da pewność, że nie ominęliśmy żadnego pliku czy teczki z dokumentacją, a do tego uwzględni wszystkie informacje generowane na bieżąco.

Kluczowe jest tu ułożenie dobrego planu, systematyczność oraz dokładność (i działanie zgodnie z założeniami!). Jakie zatem powinny być kolejne kroki procesu migracji danych?

1. Przygotowanie danych

2. Utrzymanie
danych

3. Ładowanie
danych

4. Weryfikacja
danych

5. Uzupełnienie
danych

Krok 1 – Uporządkuj i przygotuj dane

Zanim dane trafią do systemu paszportyzacji, wymagają one inwentaryzacji i uporządkowania. Aby ułatwić sobie ten krok, możesz podzielić go na trzy mniejsze etapy:

Zbierz wszystkie dane

Zgromadź wszystkie informacje, które posiadasz – cały dostępny materiał, we wszystkich formatach (pliki cyfrowe, papier). Na tym etapie nie będziesz jeszcze wiedzieć, czy dane są kompletne, poprawne i na tyle czytelne, że da się zidentyfikować elementy sieci i ich powiązania. Jest to dopiero przygotowanie do właściwej inwentaryzacji.

Zinwentaryzuj dane – sprawdź, co dokładnie masz

Stwórz tabelę, w której będziesz rejestrować każdy plik i dokument. Określ cechy każdego zbioru:

 • zakres danych,
 • warstwę sieci,
 • obszar, którego dane dotyczą,
 • format danych,
 • typ dokumentu (dokumentacja papierowa, plik),
 • kolejność ładowania,
 • czas migracji (na tym etapie nie posiadasz jeszcze takiej informacji, uzupełnisz tę rubrykę później, a dane przydadzą się przy wyliczaniu kosztów).
 • planowany termin załadowania danych (o tym więcej w kroku 3.),
 • pliki lub dokumenty powiązane,
 • kompletność danych,
 • poprawność danych.

Zakres informacji, które będziesz rejestrować, zależy od doświadczenia w realizacji tego typu przedsięwzięć.

Zweryfikuj, w jakiej postaci dane były do tej pory przechowywane i czy nadają się do automatycznego ładowania, czy też raczej będziesz wprowadzać je ręcznie. Dane dają się zazwyczaj podzielić na trzy grupy:

Dokumentacja elektroniczna zdatna do migracji automatycznej:

 • projekt powykonawczy (dxf, dwg, shp)
 • tabelaryczne zestawienia danych (xls, csv, tekst)
 • mapy ze strukturą sieci zewnętrznej (kml, kmz)

Dokumentacja elektroniczna, której nie można zamienić automatycznie na obiekty:

 • skany map
 • schematy ideowe (visio, corel, plik graficzny)
 • schematy wyprostowane (visio, corel, plik graficzny)
 • schematy połączeń w mufach (visio, corel, plik graficzny)

Dokumentacja papierowa:

 • projekt powykonawczy
 • schematy sieci
 • schematy połączeń w mufach
 • spisy z natury

Oprócz już wymienionych typów, uwzględnij także dodatkową dokumentację związaną z danym elementem sieci (np. zdjęcia, umowy dzierżawy, protokoły odbioru i inne).

Zweryfikuj kompletność danych

Zweryfikuj spis wszystkich danych z podziałem na warstwy sieci. Na tym etapie warto też ocenić ich kompletność i spójność. Odpowiedz sobie na pytania:

 • Czy mam kompletne dane? Dla których obszarów?
 • Czy dane są aktualne, a może coś się zmieniło w międzyczasie?
 • Czy potrzebuję brakujących danych przed rozpoczęciem ładowania, czy mogę je uzupełnić już po załadowaniu tego, co mam?
netstork elementy sieci telekomunikacyjnej

Odpowiedzi zaznacz w tabeli dla każdej pozycji. Staraj się dokonać weryfikacji jak najdokładniej, aby mieć pełny ogląd sytuacji.

Krok 2 – Stwórz procedurę utrzymania danych / aktualizacji

Twoja sieć działa bez przerwy i cały czas ulega zmianom: podłączasz klientów, usuwasz awarie, rozbudowujesz lub rekonfigurujesz rozpływy. Od momentu pierwszego wprowadzenia danych do systemu paszportyzacji musisz je cały utrzymywać, czyli aktualizować – inaczej informacje szybko staną się przestarzałe, a przez to ostatecznie bezużyteczne.

Najlepszą praktyką jest przygotowanie procedury aktualizacji i wdrożenie jej jeszcze przed rozpoczęciem migracji.

Procedura powinna określać:

 • Kiedy nanosimy zmiany w systemie paszportyzacji,
 • Sposób raportowania zmian,
 • Kto wprowadza zmiany w systemie paszportyzacji,
 • Odpowiedzialność osób za aktualizację i utrzymanie danych,

Ustalona procedura powinna działać nie tylko w trakcie pierwszego przenoszenia danych do systemu paszportyzacji, ale na każdym etapie Twojej działalności: przed migracją, w trakcie procesu przenoszenia danych oraz później – podczas normalnej eksploatacji sieci. Dlatego powinna być prosta i zrozumiała dla wszystkich, którzy zmiany na sieci mają raportować. Warto aby dane do systemu paszportyzacji podlegały nadzorowi i weryfikacji przez osobę lub osoby wyznaczone do tej roli.

Krok 3 – Stwórz plan ładowania danych do systemu paszportyzacji

Przejrzyj przygotowane wcześniej dane (patrz krok 2) i ustal plan ich ładowania. Kolejność wprowadzania zbiorów danych zależy od wielu czynników, ale zwykle decyduje:

 • jakie dane posiadasz – możesz ładować najpierw dane w postaci elektronicznej, ponieważ jest to łatwiejsze (np. projekt sieci zewnętrznej w DWG lub DXF), a dopiero potem resztę,
 • istotność danych – które informacje są aktualnie najpotrzebniejsze, np. jeśli planujesz nowe podłączenia klientów, informacja o tym fragmencie sieci będzie najważniejsza,
 • ustalona w ramach systemu paszportyzacji kolejność wprowadzania danych.

Plan ładowania warto odnotować w tabeli inwentaryzowanych danych. Na tym etapie musisz określić kolejność, w jakiej dane będą wprowadzane do systemu.

Możliwych jest wiele scenariuszy, zależnych od stanu posiadanych danych, celów biznesowych, bieżących inwestycji itd. Najczęściej spotykanym modelem postępowania jest ładowanie danych zgodnie z poniższym diagramem.

sieć zewnętrzna
Sieć zewnętrzna

 • import danych z DWG
 • import z tabel
sieć zewnętrzna
Sieć zewnętrzna

 • ręczne modelowanie brakujących danych
sieć wewnętrzna
Sieć wewnętrzna

 • kable, mufy i stojaki
krosowania
Krosowania

 • import połączeń z tabel
 • lub krosowanie ręczne

Jeśli twoja sieć jest na tyle duża, że wymaga podzielenia na fragmenty, migrację danych możesz również podzielić na dogodne do modelowania obszary geograficzne.

Dużo zależy od typu posiadanych informacji. Być może importujesz całą sieć zewnętrzną z kilku podkładów DWG, a następnie wstawiasz elementy wewnętrzne. Inny możliwy scenariusz to importowanie wszystkich danych dla jednego fragmentu sieci od początku do końca, a następnie dla każdego kolejnego.

Krok 4 – Ponownie zweryfikuj kompletność i poprawność danych

Po wprowadzeniu danych o sieci do systemu trzeba jeszcze zweryfikować ich poprawność (zgodność danych wprowadzonych z danymi źródłowymi lub stanem sieci). Nadal mogą pojawiać się błędy i jeśli nie wychwycisz ich na tym etapie, będą negatywnie wpływać na pracę systemu paszportyzacji i sieci.

Błędy mogą się pojawić z kilku różnych powodów:

 • Dane były niepoprawne lub niepełne
 • Spora część sieci modelowana była ręcznie; ręczne wprowadzanie danych to większe prawdopodobieństwo błędów
 • Podczas migracji, na sieci pojawiły się zmiany, które nie zostały uwzględnione w trakcie procesu
dane-o-sieci-zbierane-w-terenie

Zaplanuj weryfikację danych po każdym większym ich załadowaniu. Próbki danych dobierz losowo, ale tak aby uzyskać przegląd całej sieci. Z upływem czasu dane mogą się dezaktualizować. Każdy zbiór danych, a raczej jego próbkę, należy więc zweryfikować pod kątem poprawności i kompletności.

Do weryfikacji poprawności należy wykorzystać kilka próbek statystycznych. Ich liczba i wielkość zależą od wielkości analizowanego zbioru danych. Metody statystycznej oceny poprawności badanego zbioru znajdziesz w odpowiedniej literaturze lub Internecie (pod hasłem: statystyczna kontrola jakości).

Krok 5 – Uzupełnij brakujące dane

Po inwentaryzacji masz już pełny obraz danych, jakimi dysponujesz. Niektóre z nich mogą być w dalszym ciągu niekompletne lub nieaktualne – to najlepszy moment, żeby je uzupełnić, aby system paszportyzacji pracował już na w pełni zaktualizowanym zbiorze.

Aktualizacja danych często oznacza, że trzeba pojechać w teren i ustalić stan bieżący. Takie prace mogą być prowadzone równolegle do zwykłych prac utrzymaniowych. W szybkim zbieraniu danych pomoże szereg narzędzi, które przyspieszają ich pozyskiwanie i minimalizują liczbę błędów, a także zwiększają jakość pozyskiwanych informacji.

Zbieranie i aktualizację danych możesz też potraktować jako samodzielny projekt. Wadą takiego podejścia jest jednak to, że jeśli musisz zaktualizować dużą ilość danych, projekt może okazać się czasochłonny, a dane z zebrane na początku, pod koniec projektu będą już nieaktualne. Do tego wymaga to wykonania dodatkowej pracy, niezależnej od zwykłych zadań techników.

Bez względu na wybraną formę kluczowe jest, żeby uwzględnić ten etap w całym procesie migracji danych – w ten sposób zyskujesz pewność, że praca zostanie wykonana, a dane w systemie paszportyzacji będą aktualne.

Co dalej?

To już ostatni krok. Wiesz już, jak wygląda modelowa migracja danych.

Pamiętaj o starannym planowaniu i skrupulatnym realizowaniu kolejnych zaplanowanych kroków. Poprawnie przeprowadzony proces migracji sprawi, że w pełni wykorzystasz potencjał systemu  paszportyzacji, a praca z siecią będzie przebiegać znacznie sprawniej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas
wykorzystanie-danych-o-sieci