Skip to main content

Już jest NetStork 12. Przeczytaj o najnowszych usprawnieniach!

By 06/04/2022Nowe funkcje

Prezentujemy nową odsłonę NetStorka, a wraz z nią funkcje, które jeszcze bardziej usprawnią pracę z siecią! Zobaczmy co nowego czeka na użytkowników w NetStork 12.

Import danych z plików .CSV

W najnowszej wersji NetStork wprowadziliśmy duże usprawnienie związane z importem danych. Ładowarka danych CSV pozwala na importowanie dowolnych danych do bazy NetStork, z plików tekstowych w popularnym formacie .CSV (Comma Separated Values). Ładowarkę można wykorzystać do:

  • Importu danych słownikowych (specyfikacji obiektów)
  • Importu obiektów punktowych wraz z położeniem na mapie
  • Importu odcinków sieci z ich przebiegiem na mapie
  • Importu przebiegów kabli wewnątrz infrastruktury
  • Importu danych z wielu plików na raz, powiązanych zewnętrznymi identyfikatorami
  • Przeprowadzenia migracji z innego systemu paszportyzacji

Kliknij, aby powiększyć

Ładowarka danych .CSV pozwala na importowanie danych do bazy NetStork w formacie .CSV.

Ładowarka umożliwia ładowanie danych z wielu plików CSV na raz, co pozwala importować powiązane relacyjnie dane (np. import węzłów oraz odcinków sieci pomiędzy nimi). Narzędzie samo wykrywa zależności pomiędzy tabelami i ustala właściwą kolejność ładowania. Przed ładowaniem system sprawdza logiczną spójność i poprawność danych a wszystkie błędy przedstawiane są w postaci raportu.

Stworzone mapowanie importowanych tabel oraz atrybutów na model NetStorka można zapisać jako konfigurację importu i wykorzystywać wielokrotnie w przyszłości, realizując np. przyrostowe zasilanie bazy z różnych źródeł.

Podczas ładowania danych przestrzennych, obsługiwane są dowolne układy współrzędnych.

Zawracanie kabli w infrastrukturze 

Nowa wersja wprowadza możliwość modelowania zawracania kabli w kanalizacji pierwotnej i wtórnej. W sieciach trzeba niekiedy doprowadzić kabel do danego węzła bez jego rozcinania, co umożliwia późniejszą rozbudowę sieci. Takie przypadki można już modelować w NetStork 12. Najnowsza wersja systemu umożliwia:

  • Zawracanie dowolnego kabla na schemacie węzła,
  • Łączenie dwóch kabli dochodzących do węzła tym samym odcinkiem,
  • Dzielenie zawróconego kabla w węźle.

Kliknij, aby powiększyć

W systemie NetStork 12 zawracanie kabli w infrastrukturze jest wizualizowane na schemacie.

Kabel można zawrócić zarówno w kanalizacji pierwotnej jak i wtórnej oraz mikrokanalizacji. Zawracanie jest wizualizowane na schematach węzłów oraz na schemacie infrastruktury.

Pobieranie dokumentów w aplikacji NetStork WEB

NetStork WEB, aplikacja WEB pozwalająca na dostęp do danych NetStork za pomocą przeglądarki internetowej na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych, został rozszerzony o nową funkcję pobierania dokumentów dowiązanych. Dzięki niej, za pośrednictwem przeglądarki internetowej można już pobierać i przeglądać dokumenty powiązane z obiektem.

NetStork WEB w wersji 12 umożliwia pobieranie plików powiązanych z obiektem w systemie. 

Dodaliśmy również możliwość wygodniejszego i szybszego pobierania dokumentów WEB. Obecnie URL do dokumentu jest już aktywnym linkiem:

URL dokumentu WEB jest aktywnym linkiem, co ułatwia pobieranie plików. 

Wypróbuj nowe możliwości systemu paszportyzacji sieci

Sprawdź, jak NetStork może wspierać Twoją sieć – umów się na pokaz demo.

Umów się na pokaz