Skip to main content

System paszportyzacji – korzyści dla operatora

By 07/12/202121 grudnia, 2021Artykuł
system paszportyzacji korzyści

Funkcjonowanie firmy, bez względu na branżę, zależy w dużym stopniu od dostępu do informacji. W przypadku operatorów telekomunikacyjnych czy przedsiębiorstw z sektora energetycznego, ciepłowniczego i tym podobnych, większość procesów biznesowych zależy od dostępu do danych o sieci. System paszportyzacji to narzędzie informatyczne, które pozwala gromadzić wszystkie informację o sieci w jednym miejscu i udostępniać je wszystkim zainteresowanym. Przyjrzyjmy się korzyściom, z jakimi wiąże się jego wdrożenie.

System paszportyzacji dostarcza informacji o każdym elemencie sieci i ich atrybutach. Dostępne dane opisują sieć w kontekście technicznym – jako konkretne urządzenia oraz infrastrukturę terenową; w kontekście logicznym – jako ich wzajemne powiązania decydujące o tym, że poszczególne elementy: sprzęt, kable, rury tworzą sieć umożliwiającą dostarczenie usług do klientów.

W systemie paszportyzacji, sieć można zobaczyć w kontekście geograficznym na mapie – położenie pozwala zorientować się, kto jest w jej zasięgu. Można również przeglądać usługi w kontekście infrastruktury, dzięki czemu wiemy, które zasoby są wykorzystywane do podłączenia klientów.

Dzięki takiej wielofunkcyjności, jest użyteczny dla wielu działów firmy. Informacje z systemu można wykorzystać w procesach operacyjnych – od planowania, budowy i utrzymania sieci, po sprzedaż i planowanie działań marketingowych.

system paszportyzacji

Zaktualizowaliśmy ten artykuł – od czasu jego powstania w 2018 roku, NetStork wzbogacił się o nowe funkcje, które wspierają operatorów w zarządzaniu siecią [12.2021].

Przekonaj się, jakie realne korzyści może przynieść wdrożenie systemu paszportyzacji w Twoim przedsiębiorstwie:

Jeden zbiór danych – wszystkie dane o sieci w jednym miejscu

Zazwyczaj przed wdrożeniem odpowiedniego systemu, dane o sieci to wiele schematów, planów i projektów opisujących sieć w różnych dokumentach papierowych, plikach AutoCAD czy Visio, tabelkach Excela, ale również rozmaitych notatkach, a także informacje przechowywane… w pamięci pracowników.

Łatwo się domyślić, jak trudno z tak wielu różnych źródeł złożyć użyteczną informację. Do tego, w przypadku informacji przechowywanych w ludzkiej pamięci, bardzo łatwo o ich całkowitą utratę. Dopiero załadowanie posiadanych danych do jednej spójnej bazy daje możliwość wyszukania lub śledzenia usług czy na przykład przebiegu kabli w skali całej sieci.

Jednolita forma opisu – informacje o sieci zrozumiałe dla każdego

W systemie paszportyzacji elementy tego samego typu mają ten sam zestaw atrybutów (np. w przypadku kabla światłowodowego: liczba włókien, kolory włókien, tłumienność, długość optyczna kabla, długość instalacyjna), różnią się tylko wartościami. Sposób modelowania połączeń jest powtarzalny w każdym węźle. Schematy dla różnych fragmentów sieci mają tę samą logikę opisu i operują na takim samym zbiorze elementów sieci. Niezależnie więc od momentu, w którym infrastruktura powstawała, jest ona modelowana w systemie w taki sam sposób – dzięki temu informacja o systemie jest spójna i czytelna dla użytkownika.

Szybki dostęp do potrzebnych informacji

Złożenie użytecznej informacji z wielu źródeł danych jest trudne i pracochłonne. Czasem okazuje się, że brakuje jakiegoś fragmentu danych, z czego sami możemy zdać sobie sprawę dopiero po przestudiowaniu wielu dokumentów i plików.

System paszportyzacji skraca znacząco czas dostępu do informacji. Wyszukanie urządzeń, kabli, usług czy innych istotnych danych sprowadza się do krótkiego zapytania i natychmiastowej odpowiedzi. Paszportyzacja dostarcza pełnej, spójnej informacji zarówno o infrastrukturze fizycznej, jak i usługach.

Dodatkowym ułatwieniem jest dostęp do widoku sieci z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki czemu informacje o sieci może uzyskać każda uprawniona osoba posługująca się telefonem, laptopem czy tabletem z dostępem do Internetu.

Potrzebujesz bezpiecznego dostępu do danych o sieci dla większej liczby użytkowników? Sprawdź możliwości NetStork WEB.

Dowiedz się więcej

Lepsza kontrola i wykorzystanie wolnych zasobów sieci

Budowa sieci to duża inwestycja i ważne jest jak najlepsze jej wykorzystanie. Mając odwzorowaną całą sieć w systemie paszportyzacji doskonale widzimy, które zasoby są używane do zapewnienia usług odbiorcom, a które pozostają niewykorzystane.

Brak wolnych zasobów może wynikać nie tylko z braku fizycznych elementów, ale również z mało optymalnej konfiguracji sieci. Bez odpowiednich narzędzi nie da się szybko prześledzić wszystkich relacji i zobaczyć w jakim stopniu poszczególne włókna, w każdym kablu światłowodowym, są zajęte.

Z systemem paszportyzacji mamy pełną kontrolę nad zajętością urządzeń, kabli czy pasma radiowego. Dzięki temu nie rozbudowujemy sieci bez potrzeby, a gdy konieczne jest dołożenie jakiegoś urządzenia w węźle sieci, bo przybywa nam odbiorców, możemy łatwo odnaleźć nieużywany element w innej lokalizacji i przemieścić go tam, gdzie jest potrzebny.

90

Wiedza i kontrola nad zajętością wybudowanej sieci pozwala w pełni świadomie osiągać wykorzystanie jej na poziomie do 90% bez konieczności dalszej rozbudowy. Tam, gdzie nie ma systemu paszportyzacji, statystyki pokazują, że wykorzystanie sieci dochodzi średnio do 70%.

Szybka weryfikacja możliwości podłączenia klienta

Gdy chcemy podłączyć do sieci nowego klienta, musimy wiedzieć, czy w ogóle mamy taką możliwość. Potrzebujemy informacji, czy sieć dochodzi do budynku, czy też trzeba dobudować jej fragment. Jeżeli problem ogranicza się do pociągnięcia kabla od łączówki czy włókna od skrzynki w piwnicy, to zadanie jest proste, a koszty mieszczą się w zakładanym budżecie podłączenia klienta. Gdy trzeba jednak położyć kawałek kanalizacji lub poprowadzić kable po wielu słupach, koszty rosną znacząco i najlepiej być tego świadomym przed podpisaniem umowy.

Przy zinwentaryzowanej sieci, weryfikacja możliwości podłączenia klienta zajmuje kilka minut, a nawet krócej, jeśli taka informacja zostanie wygenerowana automatycznie przez system.

Gdy brakuje potrzebnych informacji, konieczne jest zweryfikowanie warunków technicznych w terenie. Przy obecnych usługach, gdy stosowane są różnego rodzaju rozgałęźniki i multipleksery, wiedza o zajętości kabla staje się niewystarczająca – technik musi sprawdzić stan rzeczywisty osobiście. Gdy posiadamy system paszportyzacji, średnio 85–95% przypadków jest weryfikowanych bez konieczności wizyty w terenie – to ogromna oszczędność czasu i zasobów.

Lepiej zaplanowana sprzedaż usług

Celem sprzedawcy jest pozyskanie klientów w obrębie już wybudowanej sieć. W systemie paszportyzacji może on zweryfikować zasięg sieci, aby lepiej ukierunkować swoje działania sprzedażowe.

Dzięki dostępowi do informacji o sieci sprzedawca wie, które budynki jedno- i wielorodzinne można podłączyć. Przy okazji może również zidentyfikować budynki, do których nie dochodzi infrastruktura innych operatorów. Takie budynki można nanieść w systemie paszportyzacji, dzięki czemu mogą być brane pod uwagę przy planowaniu kolejnych inwestycji.

Sprzedawcy, koncentrując się na klientach w zasięgu operatora, przyczyniają się do lepszego wykorzystania już zbudowanej sieci i szybszego zwrotu z inwestycji. Ograniczają tym samym niepotrzebne koszty związane z podpisywaniem umów z klientami będącymi poza zasięgiem kabli czy radia.

Zawsze istnieje pokusa pozyskania klientów z osiedla obok, ale może to pociągać za sobą konieczność rozbudowy sieci. Takie działania mają sens, o ile są skoordynowane z planami rozwoju, a pojemność istniejącej sieci została już wysycona.

Większa kontrola nad dzierżawą włókien, kabli czy rur

W systemie paszportyzacji możemy modelować sieć nie tylko swoją, ale również obcą. Czasem pojawia się klient, do którego nasza sieć nie dochodzi, a inny operator ma kable, które możemy od niego wydzierżawić i korzystać z nich do dostarczenia własnych usług. W systemie paszportyzacji możemy narysować na mapie przebieg takich kabli oraz zarejestrować na jednym z nich włókno lub włókna, które dzierżawimy. Skoro dzierżawimy zasób, chcemy wiedzieć, czy jest on wykorzystany do dostarczania usług naszym klientom i czy nie płacimy niepotrzebnie za puste łącze.

Zinwentaryzowanie w systemie elementów dzierżawionych pozwala panować nad informacją o ich wykorzystaniu i terminach wygaśnięcia usługi. W zależności od ilości dzierżawionych zasobów, możemy w przyszłości uwzględnić rozbudowę sieci i położenie własnego kabla. Najważniejsze, abyśmy mieli pełną informację o zasobach, które nie należą do nas, ale z których korzystamy.

Modelując sieć obcą i dzierżawione elementy w systemie paszportyzacji, możemy efektywniej zarządzać kosztami dostarczania usług. System pozwala zwykle ograniczyć liczbę niepotrzebnych dzierżaw o 10-15%.

Szybsza lokalizacja i likwidacja awarii

W systemie zarządzania pojawia się alarm – jest przerwa na światłowodzie. Trzeba szybko zlokalizować uszkodzenie, pojechać na miejsce, dostać się do kabla i naprawić element, który uległ awarii. Jeżeli nie znamy dokładnej lokalizacji, a miejsce uszkodzenia nie jest widoczne, to odszukanie go może zająć sporo czasu. Pomiar reflektometrem podaje nam odległość do miejsca, które nas interesuje.

W systemie paszportyzacji widzimy na mapie punkt zgodny ze zmierzonym dystansem, znamy zatem dokładną lokalizację. W systemie możemy sprawdzić także, która część sieci została odcięta od usług. Szybko też możemy się zorientować, czy da się przełączyć klientów na inne kable, które nie są zajęte, aby jak najszybciej przywrócić usługi. Jeżeli znamy odległość do miejsca awarii to wskazanie go na mapie w systemie paszportyzacji zajmuje nie więcej niż 2 minuty.

Gdy możemy przełączyć klientów na inne zasoby, mamy szansę skrócić czas niedostępności nawet o kilka godzin. Większa sprawność działania, w przypadku awarii, ma bezpośrednie przełożenie na wyższą jakość usług oraz satysfakcję klienta. Gdy pomyślimy o dostawcach usług, oznacza to dla nich mniejsze bonifikaty dla ich własnych klientów, przyznawane za niedostępność usług.

Raport UKE gotowy niemal od ręki

Obowiązek dostarczania danych o sieci do Urzędu Komunikacji Elektronicznej co roku spędza sen z powiek wielu właścicielom sieci. Stworzenie raportu o wymaganej formie i treści może zająć od kilku dni do nawet miesiąca, a praca ta często angażuje więcej niż jedną osobę.

Jeżeli dane są na bieżąco inwentaryzowane w systemie paszportyzacji, wówczas wywiązanie się z obowiązku raportowego skraca się do jednego dnia, a nawet godziny. Raport dla UKE można wygenerować z systemu paszportyzacji automatycznie, co przekłada się na oszczędność czasu i minimalizowanie błędów.

? Teraz w NetStorku wygenerujesz także raporty SIIS i PIT – dowiedz się więcej.

Koszty systemu i zwrot z inwestycji

Zakup systemu i implementacja to stosunkowo nieduże koszty i dość krótki czas realizacji. Za to zasilenie go danymi i ich migracja to już duże przedsięwzięcie dla każdego operatora – bez względu na skalę jego działania. Warto więc wziąć pod uwagę wszystkie potencjalne koszty z tym związane.

Jak zaplanować skuteczną migrację danych w 5 krokach?

Dowiedz się więcej

Jednak, kiedy mamy już działający system i szybki dostęp do pełnej informacji o infrastrukturze sieciowej, wówczas pojawia się wiele korzyści (pisaliśmy o nich wcześniej). Ich skala zależy od operatora, jego sieci, wdrożonych procesów utrzymania danych oraz chęci korzystania z nich tak szeroko jak to możliwe.

Jak pokazują informacje od użytkowników, koszt narzędzia do paszportyzacji zwraca się zazwyczaj w czasie od 6 miesięcy do dwóch lat, licząc od czasu uruchomienia systemu i zasilenia go danymi.

Korzyści z wdrożenia systemu paszportyzacji

Lepsze wykorzystanie istniejących zasobów

Oszczędność czasu pracowników utrzymujących sieć

Szybsza lokalizacja uszkodzeń i krótsze przerwy w usługach

Szybsze przygotowanie projektów rozbudowy sieci

Łatwiejszy nadzór nad budową sieci

Sprawniejsza sprzedaż usług

System paszportyzacji – czy warto?

Odpowiedź jest prosta: tak! Trzeba to zrobić jak najszybciej, a najlepiej zacząć zanim zacznie się budowę sieci. Wdrożenie systemu inwentaryzacji sieci pozwoli zaoszczędzić czas pracowników firmy: projektantów, specjalistów GIS czy terenowych zespołów technicznych odpowiedzialnych za utrzymanie sieci.

Aktualne dane dostępne od ręki, pozwolą szybko odpowiedzieć na pytania dotyczące odległości od punktu przyłączenia do klienta, lokalizacji infrastruktury w terenie, liczby osób dotkniętych awarią, dostępności światłowodu ciemnego czy kosztów projektu na danym obszarze. Wszystko to pozwali na sprawniejszą obsługę klienta i przełoży się na wyższą wydajność pracy, a więc większy zysk.