Skip to main content

Nowa wersja NetStorka już dostępna! Poznaj nowe funkcje wersji 11.2

By 10/11/202112 listopada, 2021Uncategorized
NetStork 11.2

Przedstawiamy nowe wydanie NetStorka. Wersja 11.2 została wzbogacona o funkcjonalność zakładek i zapamiętywania widoku startowego, hurtowy import danych adresowych a także moduł do zarządzania nieruchomościami. Jakie jeszcze nowe funkcje i zmiany czekają w NetStork 11.2? Zobaczmy!

Zakładki i widok startowy

W aplikacji dodano możliwość zapamiętywania bieżącego widoku jako zakładki pod wybraną nazwą. Zapamiętywana jest informacja o położeniu na mapie, skali oraz bieżącym obiekcie.

Zakładki mogą być prywatne (widoczne tylko dla zalogowanego użytkownika) lub publiczne (widoczne dla wszystkich użytkowników). Poza tym funkcja pozwala na:

 • Tworzenie zakładek zarówno dla głównej mapy jak i schematów poziomych budynków,
 • Automatyczne pamiętanie i odtwarzanie ostatniego widoku w sesji,
 • Ustawienie widoku startowego
 • Automatyczne synchronizowanie publicznych zakładek pomiędzy użytkownikami,
 • Zarządzanie zakładkami z poziomu dockowanego panelu.
Konfiguracja zakładek dla punktów na mapie

Import danych adresowych

W nowej wersji dodano narzędzie do hurtowego importu danych adresowych ze słowników TERYT. Dzięki niemu można szybko załadować adresy ulic z wybranego obszaru (np. województwa, gminy lub miejscowości). Ulice będą później automatycznie podpowiadane podczas wprowadzania adresu obiektów węzłowych sieci.

Import danych adresowych

Modelowanie i edytowanie złożonych geometrii

NetStork 11.2 został rozszerzony o obsługę obszarów wieloczęściowych (multipolygon). Modelowane obszary mogą teraz składać się z wielu wielokątów i posiadać dziury. Mogą również zawierać łuki.

Aby umożliwić edycję takich geometrii, interfejs edycji wyrysu został rozszerzony o:

 • Przycisk dodawania nowego obszaru wyrysu,
 • Przycisk do tworzenia łuku z 3 punktów wyrysu.

Dodatkowo edycja wyrysu została przeprojektowana i rozszerzona o następujące funkcje:

 • Zaznaczenie bieżącego punktu/segmentu wyrysu,
 • Usuwanie bieżącego punktu wyrysu,
 • Dodawania nowych punktów wyrysu tuż za bieżącym,
 • Edycję parametrów bieżącego segmentu, takich jak długość, azymut i kąt.
Modelowanie złożonych geometrii

Moduł nieruchomości 

W nowej wersji udostępniona została finalna wersja modułu do zarządzania nieruchomościami. Model danych został rozszerzony o następujące obiekty:

 • Działka
 • Prawo użytkowania
 • Segment prawa użytkowania (powiązany z odcinkiem kanalizacji)

Można już zatem inwentaryzować prawo użytkowania, jak również wizualizować je na mapie w postaci buforów o dowolnej szerokości, przechodzących przez kolejne działki. Możliwe jest dowolne konfigurowanie stylów rysowania segmentów prawa, np. w zależności od statusu, co pozwala na graficzną prezentację stanu inwestycji lub stanu prawnego na mapie.

Segment nieruchomości i prawo użytkowania

Rozszerzenia modelowania budynków

W NetStork 11.2 dodano szereg funkcji usprawniających modelowanie budynków:

 • Wyposażenie (stojaki, szafki, urządzenia wolnostojące) zyskały informację o położeniu zarówno poziomym (pion), jak i pionowym (nr piętra) w strukturze budynku. Funkcja ta pozwala na bardziej realne odwzorowanie sieci wewnątrz budynku.
 • Schemat struktury budynku wizualizuje położenie urządzeń na podstawie nowo wprowadzonych danych.
 • Dodane zostały nowe operacje pozwalające na przenoszenie wyposażenia pomiędzy budynkiem a pionami, oraz pomiędzy pionami.

Usprawnienia pracy na zadaniach

 • Sposób wykonywania automatycznych backupów został całkowicie przeprojektowany. Obecnie tworzony jest pełny backup wszystkich plików zadania w postaci archiwum ZIP, a nie tylko samych danych (Data.xml). Pozwala to na odtworzenie zadania również w przypadku uszkodzenia słowników czy konfiguracji.
 • Jeśli otwieranie zadania nie powiedzie się z powodu uszkodzonych plików zadania, program automatycznie zaproponuje odtworzenie ostatniej działającej kopii.
 • Łatwiejsze wycofywanie zadań. Obecnie nie jest już konieczne wskazywanie zadania do wycofania – informacja o nim jest pobierana z zablokowanego rekordu. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy zadanie blokujące dane zaginęło lub zostało usunięte.

Co jeszcze zmieniło się w NetStorku?

 • Rozszerzono model danych o obiekt Punkt Adresowy.
 • Wprowadzono nowy tryb kopiowania danych (wklej atrybuty) – możliwe jest skopiowanie atrybutów z jednego obiektu do drugiego.
 • Wprowadzono automatyczne tworzenie modelu danych, jeśli taki nie istnieje. Tworzenie bazy za pomocą skryptu nie jest już potrzebne.
 • Dodano atrybut „status fizyczny” na obiektach infrastruktury.
 • Dodano możliwość zmiany koloru tła mapy.
 • W przypadku błędu przy generowaniu licencji firmowych, wyświetlany jest obecnie odpowiedni komunikat.
 • Dodano obsługę stylów dla zakresów połączeń włókien w schematach optycznych.
 • Rozszerzono raport połączeń światłowodowych o kolory włókien i tub oraz ich statusy.
 • Dodano generowanie domyślnej nazwy pliku dla wydruków schematów obiektów do plików (przy użyciu PDF Creatora).

Pozostańmy w kontakcie

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z programem, napisz do nas – nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Zapraszamy także na szkolenia online – najbliższe odbywają się już 15 grudnia (szkolenie główne) i 16 grudnia (dla zaawansowanych użytkowników).