Skip to main content

Modeluj sieć łatwiej – NetStork 11

By 25/02/20212 marca, 2021Nowe funkcje, Wydarzenia
netstork 11

Nowa wersja NetStorka właśnie ujrzała światło dzienne. Edycja 11 wprowadza wiele usprawnień, m.in. w pracy nad modelowaniem złącz optycznych. Poznajcie szczegóły zmian!

Złącza optyczne

Wersja 11 wprowadza wiele innowacji przy modelowaniu złącz optycznych. Dodaliśmy możliwość inwentaryzacji takich elementów jak: tacki, patch-panele i pigtaile. Wprowadziliśmy również możliwość modelowania połączeń włókno-port, podobnie jak ma to miejsce w przypadku połączeń włókien.

Tacki

Tacki są elementami pozwalającymi układać spawy w złączach oraz skrzynkach kablowych. W najnowszej wersji jest już możliwość dodawania tacek wewnątrz tych obiektów. Dzięki temu informacja, na której tacce są dane połączenia, może zostać zinwentaryzowana w systemie oraz wizualizowana na schematach optycznych. Wizualizacja ta jest możliwa na dwa sposoby:

Standardowy – za pomocą układów „stojaka”, które obecnie wprowadzono również dla złącz optycznych.
Za pomocą pływających tacek –  w tym przypadku są one pozycjonowane są na schemacie podobnie jak splittery.

Patch-panele i pigtaile

W wersji 11 wprowadziliśmy obiekt patch-panel z dowolną listą portów, do których można dołączać pigtaile. Można dodać wiele patch-paneli do złącza lub skrzynki, tak jak to jest w rzeczywistości. Można również wygenerować automatycznie patch-panele wraz z tackami, na podstawie danych ze specyfikacji.

Kliknij aby powiększyć

Patch-panele na schematach optycznych mogą być również pływające, podobnie jak tacki. Dzięki wprowadzeniu patchpaneli znika konieczność modelowania mufoprzełącznic za pomocą półek ODF oraz konwertowania złącz optycznych do mufoprzełącznic. Obecnie do każdego złącza można dodać dowolną liczbę patch-paneli, dokładnie jak w rzeczywistości.

Aby ułatwić przejście na nowy model, dodaliśmy specjalną operację konwersji mufoprzełącznicy na złącze z patch-panelem, dzięki czemu zmianę obiektów oraz przepięcie wszystkich połączeń można wykonać za pomocą jednego kliknięcia.

W praktyce czasami występuje konieczność inwentaryzacji przyspawanych pigtaili w złączu, które nie zostały jeszcze wpięte do patch-panela. Obecnie jest już to możliwe. Na schemacie poniżej pigtaile są wizualizowane za pomocą symbolu wtyczki, która wykreślana jest przy każdym włóknie, do którego przyspawano pigtail.

Kliknij aby powiększyć

Modelowanie połączeń włókno-port

W NetStorku 11 wprowadziliśmy też możliwość modelowania połączeń włókno-port, co przydaje się podczas inwentaryzacji rodzaju i parametrów takich połączeń (np. tłumienie, rodzaj zastosowanego pigtaila). Połączenia włókno-port modelowane są za pomocą obiektu “połączenie włókien” i wizualizowane na schemacie w postaci spawu.

Kliknij aby powiększyć

Wizualizacja obiektów sieciowych na schemacie struktury budynku

Na schemacie struktury budynku dodaliśmy wizualizację elementów sieciowych: stojaków, półek, złącz optycznych i szafek. Wykreślane są również połączenia kablowe pomiędzy tymi obiektami. Dzięki temu widać kompletną sieć połączeń między wszystkimi obiektami w przekroju poprzecznym budynku.

Obrys dla opisów na mapie

Do opisów wyświetlanych na mapie możesz teraz dodać obrys w postaci obwiedni, co zwiększa czytelność tekstów. Zarówno szerokość obrysu, jak i jego kolor oraz stopień przezroczystości można dostosować za pomocą konfiguracji styli tekstowych.

Przedłużanie kabli i rur w infrastrukturze

W NetStorku 11 dodaliśmy funkcję szybkiego przedłużania zaznaczonego kabla/rury w całym odgałęzieniu sieci. Dzięki temu można szybko przedłużać kable/rury w wykopach lub gdy kabel przechodzi zawsze w rurze pierwotnej o tym samym numerze. Przedłużanie jest realizowane w dwóch kierunkach, do pierwszego rozgałęzienia sieci.

Skróty klawiszowe

Do wszystkich operacji kontekstowych dodana została możliwość konfiguracji skrótów klawiaturowych, dzięki czemu częste operacje na danych (np. wstawianie obiektów, łączenie i rozłączanie włókien) można wykonywać za pomocą klawiatury. Skróty klawiszowe stają się aktywne w momencie, gdy dane operacje stają się dostępne w menu kontekstowym.

Pozostałe usprawnienia w wersji NetStork 11

  • Możliwość dołączania budynków do projektu,
  • Rejestracja zdarzeń dla odcinka słupowego,
  • Możliwość dodawania zapasów kabli w węźle infrastruktury,
  • Odwzorowanie styli i opisów mapowych przy eksporcie DXF,
  • Możliwość definiowania średnicy kabli koncentrycznych w specyfikacji oraz jej uwzględnianie na schematach i raportach.

Sprawdź, jak działa NetStork!

Zapisz się na pokaz NetStorka – pokażemy, jak system może usprawnić zarządzanie Twoją siecią.

Używasz już NetStorka?

Nie zapomnij o aktualizacji oprogramowania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas – nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.