Skip to main content

Projektowanie sieci telekomunikacyjnej z systemem paszportyzacji

By 21/12/2020Artykuł
projektowanie sieci telekomunikacyjnej

Przed Tobą zadanie projektowania sieci telekomunikacyjnej? NetStork, aplikacja do inwentaryzacji dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, jest pomocna zarówno podczas modelowania już istniejącej infrastruktury sieciowej, jak i w trakcie projektowania całkiem nowej sieci. Dowiedz się, jak wygląda ten proces i co zyskujesz projektując ją od razu w systemie paszportyzacji. 

Każda, nawet największa sieć, zaczęła się od planów i kilku kresek w komputerze projektanta. To niezbędny etap, podczas którego powstaje analiza przyszłego przedsięwzięcia. Zanim biznes ruszy, specjaliści muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań:

 • Gdzie znajdują się potencjalni klienci?
 • Czyja sieć już jest dostępna na tym terenie?
 • W jaki sposób najszybciej dostarczyć usługi?
 • Czy lepiej budować od podstaw własną sieć czy dzierżawić ją od innych operatorów?

Dodatkowym, cennym źródłem informacji są też dane innych sieci. Każdy operator może wystąpić o ich udostępnienie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Od planu do projektu

Planowanie to ważny, ale zaledwie pierwszy z etapów tworzenia sieci telekomunikacyjnej. Zaraz po nim następuje etap projektowania. Na mapie i w kontekście istniejącej infrastruktury zaczyna się modelowanie przebiegu sieci. Pod uwagę należy wziąć istniejącą sieć własną, którą rozbudowujemy, sieci innych operatorów, z których będziemy korzystać lub są naszą konkurencją, oraz sieci innych branż.

Dane o sieciach obcych mogą występować w kilku wariantach:

 • Źródło WMS/WMTS – wówczas można podłączyć do programu jako podkład mapowy korzystając z funkcji „Konfiguracja WMS/WMTS”. Jeżeli mapa ma wiele warstw, można je wyłączać lub włączać w zależności od potrzeb projektu.
 • Pliki wektorowe DWG\DXF\SHP lub rastrowe – podłączone jako podkłady mapowe. Na ich tle tworzony jest projekt nowej sieci.
 • Dane w plikach DWG/DXF – część sieci chcemy mieć jako obiekty paszportyzacyjne, a nie tylko podkład graficzny, aby móc do nich podłączać projektowaną sieć. Aby to uzyskać, korzystamy z funkcji „Import danych z Dxf/Dwg”. Dzięki temu oszczędzamy dużo czasu i nie musimy przerysowywać niczego ręcznie.

Zaciągając inne źródła jako podkład mapowy lub importując dane, uzyskujemy kontekst, w którym możemy zacząć projektowanie. W tym celu w programie zakładany jest projekt, który będzie łączył całość tworzonej sieci oraz informacji z tym związanej. Obiekt „projekt” może być dzielony na mniejsze projekty, co pozwala na rozdysponowanie prac pomiędzy kilku projektantów.

Każdy z projektów ma swój zakres obszarowy na mapie, datę rozpoczęcia i zakończenia, status oraz informacje niezbędne do zarządzania pracami tworzenia koncepcji sieci.

Warianty koncepcji sieci

Program NetStork pozwala na zapisanie różnych wariantów koncepcji sieci, co daje możliwość powrotu do poprzednich wersji i zdecydowania o wyborze najlepszego z nich. 

Tworzona dokumentacja oprócz wyrysowania przebiegu na mapie wymaga opisywania dodatkowymi notatkami lub uwagami, które będą widoczne również na wydruku. Możliwe jest dodawanie notatek jako komentarzy w dowolnym miejscu schematu czy mapy lub też dorysowywanie strzałek lub odnośników. 

Konfiguracja styli pozwala na właściwą wizualizację tworzonej sieci. Projektant może uzależniać kolor, typ lub grubość kreski od przeznaczenia sieci lub atrybutów tworzonej kanalizacji czy obiektów punktowych. Może też dobierać odpowiednie grafiki lub ikony zapewniając spójny wygląd tworzonej sieci. 

Pozycjonowanie studni, słupów lub innych obiektów punktowych może być precyzyjnie określane dzięki bieżącemu odczytowi współrzędnych kursora na mapie. A odległości automatycznie liczone są w oparciu o współrzędne i wizualizowane na przebiegu tworzonej infrastruktury. 

Gotowy projekt można wydrukować wraz z niezbędną metryczką w postaci tabelki. 

Kolejny etap

Projektowanie infrastruktury na mapie to pierwszy z etapów. Drugi etap to projekt przebiegu okablowania oraz rozpływów włókien.

Program NetStork zapewnia tworzenie za pomocą interfejsu graficznego schematów muf i połączeń w mufach. Ważne jest, iż takie schematy tworzone w systemie paszportyzacji pozwalają na weryfikację przebiegu łączonych ze sobą włókien poprzez wyświetlanie tak tworzonej relacji na mapie. Dzięki temu od razu wiemy, czy projektowane połączenia są prawidłowe i tworzą kompletną drogę połączeniową pomiędzy dwoma punktami w sieci. Jest to ważne, ponieważ później tak zaprojektowany schemat będzie podstawą do krosowania kabli przez montera w terenie.

Funkcje śledzenia pozwalają na szybką weryfikację zaprojektowanych połączeń. Klikając w poszczególne włókna w mufie lub ODF, widzimy podświetlony przebieg każdego z nich na mapie.

Lepszy sygnał

Projekt połączeń to nie tylko schemat zapewniający spójność topologiczną. Każdy z elementów sieci, taki jak kabel, spaw w mufie, złączka na ODF, spliter i wiele innych, wprowadzają tłumienie dla sygnału i tym samym jego poziom w gniazdku abonenta jest niższy niż na porcie OLTa. Projektant musi tak projektować sieć, aby tłumienie, jakie wprowadza, nie było większe niż w założeniach projektowych.

Netstork wylicza poziom mocy tłumienia sygnału i pokazuje jego wartość dla każdego punktu połączeniowego w sieci. Dzięki temu projektant przez cały czas ma kontrolę nad swoim projektem bez konieczności żmudnych obliczeń. Co więcej:

 • NetStork zawiera gotowe funkcje łączenia kabli oraz weryfikacji ich ciągłości, jeśli połączeń jest wiele.
 • W programie paszportyzacji znajdziesz funkcje, które pozwolą na wyszukanie określonych połączeń i wyświetlenie ich na mapie.
 • Przy okazji tworzenia połączeń zobaczysz, jakie tłumienie dla sygnału wprowadzi każde z nich. Bilans mocy optycznej uwzględni tłumienie kabli, spawów, spliterów i innych elementów. Pamiętaj, że od mocy tłumienia zależy jakość sygnału u klienta!
 • Projektowana sieć logiczna (kable) będzie zlokalizowana przez program do paszportyzacji od razu w odpowiedniej infrastrukturze, uwzględniającej np. kanalizację czy sieć napowietrzną.
 • Mufy będą od razu powiązane z obiektami infrastruktury, takimi jak studnie czy słupy. Każda z nich również będzie miała zamodelowany schemat rozpływów.

Dokumentacja projektowa

Podczas całego procesu projektowania tworzona i gromadzona jest spora dokumentacja. Dokumentację w postaci rozmaitych plików, skanów, zdjęć można podłączać do obiektu „Projekt” lub do poszczególnych elementów sieci. Tak gromadzona dokumentacja jest zawsze dostępna w jednym miejscu i łatwa do wyszukania.

Dla potrzeb wizualizacji większych fragmentów sieci służą schematy infrastruktury: logiczny i wyprostowany.

 • Schemat logiczny zapewnia rozwinięcie dowolnego obiektu, w którym łączone są włókna (np. mufy lub ODF) o kolejne mufy lub ODFy i pokazanie połączeń w kontekście kilku takich obiektów na jednym schemacie.
 • Schemat wyprostowany infrastruktury zapewnia z kolei widok sieci bez kontekstu mapy jako połączenie węzłów fizycznych sieci wraz z wizualizacją kabli, profili kanalizacji oraz odległości między węzłami.

Każdy schemat w NetStorku może być uzupełniony o dodatkowe notatki wstawiane w widoku schematu. Gotowy projekt można wydrukować lub przekazać w formie elektronicznej. Zaprojektowana sieć nie wymaga już migracji lub przenoszenia do systemu paszportyzacji.

Co zyskujesz?

Dzięki rozwojowi systemów do paszportyzacji dostajesz znacznie więcej niż tylko zinwentaryzowaną sieć. Z NetStorkiem zyskujesz także:

Dostęp do informacji o sieci w jednym miejscu od projektu, przez budowę aż do bieżącego utrzymania.

Znacząco niższe koszty dokumentacji i paszportyzacji.

Mniej pracy po wykonaniu i odbiorze sieci.

Umów się na pokaz i rozmowę z ekspertem, który przedstawi Ci najważniejsze funkcje NetStorka i korzyści z paszportyzacji sieci.