Skip to main content

Raporty SIIS i PIT w systemie paszportyzacji

By 07/10/2020Artykuł
UKE raporty

Każdy operator telekomunikacyjny, nawet działający w skali lokalnej, przynajmniej raz w roku musi zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest przygotowanie raportów dla Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) oraz Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT). Kto takie raporty przygotowywał, wie, że jest to trudne i dość skomplikowane zadanie. Sprawdź, jak NetStork pomoże Ci szybko wygenerować potrzebne dokumenty.

Wielu operatorów postrzega tę pracę jako przykry obowiązek. Przygotowanie raportu SIIS zajmuje zwykle kilka dni, podczas których pracownik odpowiedzialny za to zadanie jest „wyjęty” z innych obowiązków. Co więcej – jeżeli dane o sieci są przechowywane w plikach formatu excela lub innych zbiorach elektronicznych, okazuje się często, że trudno zebrać je w formie odpowiedniej do przygotowania raportu. Czasami operator sięga więc po poprzednią wersję dokumentu i odpowiednio ją modyfikuje – ale nawet aktualizacja wymaga dużo wysiłku i nie zapewnia pełnej poprawności danych.

W marcu 2020 roku, pojawił się dodatkowo obowiązek raportowania do Punktu Informacji ds. Telekomunikacji (tzw. raport PIT). To kolejny raport, którego przygotowanie zajmuje czas. Różni się on od raportu SIIS, a zatem wymaga oddzielnej pracy.

Jakie dane są wymagane w raportach (i dostępne w systemie paszportyzacji)?

SIIS – raport powinien zawierać dokładny wykaz elementów sieci:

 • Węzłów sieci
 • Interfejsów
 • Przepływności
 • Linii
 • Usług
 • Zakończeń abonenckich
 • Wolnych i wykorzystanych zasobów
 • Zasięgu sieci

PIT – w raporcie należy zawrzeć
informacje o:

 • obiektach punktowych sieci (między innymi studnie, słupy, szafki)
 • obiektach liniowych (między innymi odcinki kanalizacji, linie napowietrzne).

Co zrobić, aby raportowanie nie było pracochłonnym obowiązkiem, którego wynik nie jest później wiarygodny ani dla instytucji kontrolnych, ani dla operatorów? Pomóc może dobry system paszportyzacji.

Paszportyzacja – Twoje wsparcie w inwentaryzacji sieci

Wszystkie niezbędne do raportów dane o infrastrukturze sieciowej można zebrać w systemie paszportyzacji. Zinwentaryzowana w ten sposób sieć jest dobrym narzędziem codziennej pracy operatora. Dzięki niej dysponujesz:

 • Szybkim dostępem do danych o sieci w terenie
 • Wizualizacją zasięgu sieci
 • Schematami połączeń i rozszyć włókien i kabli
 • Informacjami o poziomie sygnału na zakończeniach sieci
 • Danymi o zajętości poszczególnych włókien widocznych na schematach muf i ODFów
 • Danymi o zasięgu stacji radiowych
 • Możliwością szybkiej lokalizacji uszkodzenia w oparciu o pomiar reflektometrem
 • Możliwością inwentaryzacji uszkodzeń sieci w powiązaniu z jej schematem, w tym gromadzenia dokumentów i zdjęć miejsca awarii.

Już tylko na podstawie przedstawionych powyżej punktów widać, że system paszportyzacji zapewnia stały dostęp do danych i dzięki temu – niejako przy okazji – wygeneruje raporty SIIS i PIT. NetStork, system dla małych i średnich operatorów, zawiera taką funkcjonalność.

Jeżeli sieć jest na bieżąco inwentaryzowania w systemie paszportyzacji, realizacja obowiązku raportowego sprowadza się do wygenerowania plików z danymi i wgrania ich do platformy UKE – wszystko automatycznie, bez wielu godzin mozolnej pracy.

Czy dane będą całkowicie poprawne?

Generator SIIS w NetStorku przed utworzeniem pliku raportowego wskazuje, których danych brakuje lub mają niewłaściwe wartości. Po wykonaniu walidacji i ewentualnej korekcie danych pozostaje tylko wcisnąć przycisk „Generuj raport UKE”.

Raport PIT jest mniej złożony – został zaprojektowany w taki sposób, aby operator nie musiał robić nic poza jego wygenerowaniem. NetStork zapewnia jednak możliwość konfiguracji danych raportowych (chociaż w większości przypadków nie ma takiej konieczności). Z okna „Raport PIT” tworzymy pliki z danymi: Raport obiektów punktowych i Raport obiektów liniowych.

Koszt wdrożenia systemu paszportyzacji

Wielu operatorów zastanawia się nad kosztami wdrożenia oprogramowania do paszportyzacji w swojej firmie. Być może warto odwrócić tę sytuację i przeanalizować raczej koszt… braku takiego narzędzia. Ponieważ z obowiązku raportowego wywiązać musi się każdy operator, warto przeliczyć nakłady przeznaczane na ręczne wykonywanie raportów. Sprawdźmy!

Jak wygląda proces generowania raportów?

 • Ręczne wykonanie raportu SIIS to średnio 3-5 dni pracy. Nasza estymacja kosztu: od 3 do 8 tys. złotych. Są to wyłącznie koszty pracy, bez ewentualnych dodatkowych zadań.
 • W czasie przygotowania raportów pracownik musi być skupiony i nie powinien się zajmować innymi zadaniami, ponieważ grozi to opóźnieniami w raportowaniu.
 • Raporty po sprawdzeniu przez pracowników UKE mogą być odesłane do poprawy. To oznacza dodatkową pracę, jeśli dane okażą się nierzetelne.
 • Opóźnienie w dostarczaniu raportów może wiązać się z karami.

Brak systemu paszportyzacji to również:

 • Strata czasu na analizę sieci na potrzeby bieżącej działalności
 • Nieefektywne wykorzystanie sieci
 • Straty z powodu uszkodzeń
 • Wydłużony czas lokalizacji awarii
 • Utrudniona analiza przełączania uszkodzonej sieci na inne kable.
 • Wydłużenie realizacji działań z powodu braku szybkiego dostępu do danych o sieci i usługach (może ono sięgnąć nawet 20% czasu pracy).

Przekonaj się sam

Chcesz przetestować NetStorka? Napisz do nas – nasi eksperci pokażą Ci, jak wykorzystać wszystkie jego możliwości!

W skali roku operator straci zatem znaczniej więcej niż wynosi koszt zakupu systemu i utrzymania danych. A ile stracimy w perspektywie kilku lat…?

Co jeszcze możesz zyskać dzięki wdrożeniu NetStorka?

 • Projektowanie sieci w systemie paszportyzacji zapewnia możliwość uwzględnienia istniejącej sieci i jej wykorzystania przez obecnych abonentów.
 • Sieć zaprojektowana w systemie paszportyzacji nie wymaga ponownego modelowania.
 • System paszportyzacji zapewnia wyliczanie bilansu mocy optycznej dla zakończeń abonenckich podczas projektowania sieci.
 • Możliwość współpracy z reflektometrem (np. w NetStorku)
 • Możliwość integracji danych o sieci z danymi o klientach i usługach.
 • Integracja systemu paszportyzacji z CRM.
 • Dostępne od ręki schematy rozszyć w mufach i aktualna zajętość poszczególnych włókien.