Skip to main content

Raport Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT) w NetStork

By 20/03/202029 kwietnia, 2020Nowe funkcje
raport pit

Co roku musisz przygotować raport do UKE o swojej sieci i usługach, a od 2020 masz również obowiązek dostarczenia danych o posiadanej lub planowanej infrastrukturze.

Nowy raport, zwany potocznie raportem PIT (Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji), to informacja, którą należy przygotować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. Podany jest tam zakres danych o obiektach punktowych, liniowych i powierzchniowych.

Chodzi o:

  • Obiekty punktowe: studnie, słupy, maszty, szafy, zasobniki, mufy.
  • Obiekty liniowe: odcinki kanalizacji, rury, rury osłonowe i wtórne, mikrokanalizacja.
  • Obiekty powierzchniowe: tych raczej nie spotkasz w swojej sieci jako Twoja własność.

Raport możesz wygenerować w formacie CSV, bezpośrednio z programu NetStork 10. Jeśli jeszcze nie zaktualizowałeś NetStorka do najnowszej wersji, zapytaj o warunki aktualizacji naszych ekspertów: