Skip to main content

Nowy model sieci miedzianej

By 31/12/201923 marca, 2020Nowe funkcje
siec_miedziana

Istniejący model sieci miedzianej został znacząco rozbudowany, aby sprostać potrzebom większych operatorów telekomunikacyjnych, posiadających również sieci miedziane.

Wprowadzono następujące rozszerzenia:

  • Łączenia jednego kabla miedzianego do wielu głowic na przełącznicy MDF
  • Kable logiczne modelujące wieloparowe trasy punkt-punkt budowane za pomocą szeregu kabli miedzianych
  • Relacje miedziane, które można tworzyć na pojedynczych parach zarówno kabli fizycznych, jak i logicznych
  • Nowy schemat przełącznicy MDF, działający w dwóch trybach – połączeń kabli fizycznych oraz logicznych
  • Wizualne łączenie kabli do głowic na schemacie MDF

Wprowadzenie kabli logicznych oraz relacji pozwoliło uniknąć modelowania połączeń fizycznych par w złączach, co jest procesem czasochłonnym i kosztownym z powodu liczby par w typowych kablach miedzianych. W zamian modeluje się tylko całe trasy. Jest to prostsze, a pozwala zinwentaryzować kluczowe zasoby dla operatora, takie jak zestawione trasy oraz relacje.

Umów się na pokaz NetStorka
mdf_logical_schema