Skip to main content

Raporty predefiniowane

By 16/12/201918 marca, 2020Nowe funkcje
raporty predefiniowane

W aplikacji NetStork dodany został moduł do tworzenia predefiniowanych raportów tabelarycznych, wykonywanych bezpośrednio na bazie danych.

Domyślnie zdefiniowane zostały następujące raporty:

 • Długości kabli światłowodowych
 • Długości kabli miedzianych
 • Długości kanalizacji teletechnicznej
 • KOB (książka obiektu budowlanego) dla Studni
 • Raport kabli miedzianych
 • Raport kabli światłowodowych
 • Stan techniczny kabli miedzianych
 • Stan techniczny kabli światłowodowych
 • Stan techniczny studni
 • Zajętość kanalizacji teletechnicznej
 • Zajętość włókien w kablach światłowodowych
predefined_reports

Raporty te można dowolnie modyfikować – zmieniać, usuwać, dodawać własne. Źródłem danych do raportu jest zwykłe zapytanie w języku SQL, które dodatkowo może przyjmować parametry. Dla każdego raportu można zatem określić:

 • Opcjonalny zestaw parametrów
 • Zapytanie/Zapytania będące źródłem danych
 • Stylistykę tabeli wynikowej.

Wynik działania takiego raportu w postaci tabelarycznej można wyeksportować do formatu CSV lub Excel.