Skip to main content

Konfiguracja skal widzialności i warstw – podkłady mapowe

By 10/12/201923 marca, 2020Nowe funkcje

W aplikacji dodana została nowa możliwość: konfiguracja warstw oraz ich widzialności w poszczególnych skalach wyświetlania. Dzięki tej funkcjonalności możliwe już jest:

  • Zmiana domyślnej konfiguracji warstw
  • Dodawanie własnych warstw, zawierających nie tylko obiekty, ale również podkłady, lub grupy podkładów mapowych
  • Umieszczanie obiektów tego samego typu na różnych warstwach w zależności od wartości ich atrybutów (np. można na jednej warstwie umieścić infrastrukturę własną a na innej obcą i przełączać jej widoczność w razie potrzeby).
  • Sterowanie widzialnością poszczególnych warstw w zależności od bieżącej skali wyświetlania. Np. ukrywanie szczegółowych danych w dużym oddaleniu, gdyż wtedy ich wykreślanie i tak nie ma sensu, a tylko spowalnia rysowanie mapy.

Naciśniej na obrazek aby powiększyć

Dodatkowo, przy okazji wprowadzenia skal wyświetlania, usprawniona została pod tym kątem konfiguracja styli. Wprowadziliśmy:

  • Możliwość konfiguracji stylu w zależności od skali wyświetlania, co pozwala na definiowanie różnych stylów w zależności od tego czy obiekt jest wyświetlany w dużym czy małym przybliżeniu.
  • Sterowanie skalowalnością stylów na poziomie pojedynczego stylu obiektu a nie globalnie jak dotychczas. Dzięki temu można określić skalowalność indywidualnie dla dowolnego stylu obiektu i dla dowolnego zakresu skal.

Drugie z wymienionych rozszerzeń pozwala np. na takie skonfigurowanie stylu podświetlenia, aby w dużej skali szerokość linii pozostawała stała, a w małych skalach była skalowalna, co jest najbardziej intuicyjnym zachowaniem, gdyż wtedy podświetlenie nie znika w większym oddaleniu, a przy dużych przybliżeniach jest normalnie skalowalne (powiększa się wraz z przybliżaniem mapy).

Style01
Style02