Skip to main content

Modelowanie schematów stojaków ODF

By 25/10/201914 lutego, 2020Nowe funkcje
schematy widoku stojak odf

W aplikacji pojawiły się schematy widoku stojaków ODF. Możliwa jest już zatem inwentaryzacja i wizualizacja informacji o położeniu poszczególnych urządzeń. Na schemacie wizualizowane są następujące elementy wyposażenia:

  • Półki ODF
  • Urządzenia OLT, ODF
  • Urządzenia IP, Radio IDU
  • Karty OLT, ODF, IP, Radio

Nowością są tutaj urządzenia i karty ODF, które pozwalają modelować wyposażenie ODF z dokładnością do poszczególnych kart. Jest to alternatywny sposób modelowania do półek ODF, które zawierają jedynie matrycę portów ODF z pominięciem kart. Dzięki temu łatwiej jest odwzorować bardziej złożone schematy rozmieszczania portów, np. jeśli numery powtarzają się na poszczególnych kartach.

Położenie portów na półce/urządzeniu/karcie definiuje się na dwa sposoby:

  • W sposób automatyczny, za pomocą tzw. Matrycy portów. Matryca portów jest to prostokątny obszar o dowolnej liczbie wierszy i kolumn. Obszar ten wypełniany jest portami w sposób zdefiniowany przez użytkownika, za pomocą atrybutu Sekwencja. Możliwe są wszystkie możliwe kombinacje rozkładnia (np. Lewo-prawo, góra-dół; Góra-dół, lewo-prawo itp.)
  • W sposób ręczny poprzez wprowadzenie pozycji portu liczonej od lewego górnego rogu urządzenia.

Na schematach widoku można używać mechanizmu styli do wyróżniania poszczególnych elementów w zależności od wartości ich atrybutów. Przykładowo kolor portu może zależeć od jego statusu.