Skip to main content

Projekt i dzierżawy

By 04/09/201914 lutego, 2020Nowe funkcje

Model danych systemu NetStork został rozszerzony o nową tabelę Projekt umożliwiającą modelowanie wielu różnych przedsięwzięć biznesowych (projektowanie, rozbudowa sieci, dzierżawy). Projekt posiada powiązanie wiele do wielu z obiektami modelującymi różne zasoby sieciowe operatora. Dzięki temu można zrealizować następujące cele:

 • Tworzyć projekty powiązane z wieloma elementami sieci.
 • Dodawać ten sam obiekt do wielu projektów jednocześnie, dzięki czemu:
  • Obszary projektów mogą się nakładać,
  • Te same obiekty infrastrukturalne mogą być dzierżawione wielu firmom na raz.
  • Nie trzeba usuwać projektów/dzierżaw zakończonych, co umożliwia przechowywanie informacji historycznej.

Obiekt Projekt posiada wszystkie atrybuty niezbędne do modelowania przedsięwzięć biznesowych oraz zarządzania ich cyklem życia:

 • Typ
 • Oznaczenie,
 • Opis,
 • Status
 • Data rozpoczęcia
 • Data zakończenia
 • Dzierżawca (w przypadku dzierżaw)
 • Projekt UE
 • Obszar
 • Dokumenty powiązane,
 • Notatki

Projekty można organizować w struktury hierarchiczne. Zatem mogą występować projekty ogólne (grupujące) i podprojekty. Dzięki mechanizmom styli warunkowych można w dowolny sposób wyróżniać na mapie projekty o danym typie i statusie. Można podświetlać zarówno obszar projektu jak i obiekty powiązane.