Skip to main content

Konfiguracja opisów obiektów w różnych kontekstach

By 28/05/201930 lipca, 2019Nowe funkcje
konfiguracja_obiektow

W aplikacji dodany został moduł konfiguracji opisów obiektów w zależności od kontekstu aplikacji. Opis danego obiektu może być inny na mapie, w okienku hierarchii czy np. na schemacie. Użytkownik ma pełną kontrolę – jakie informacje (atrybuty) mają się pojawiać w opisie oraz jaki ma być jego szablon. Opis może zawierać wartości atrybutów obiektu, atrybutów obiektów powiązanych lub wyniki ewaluacji specjalnych funkcji opisowych.

Dodatkowo konfiguracja opisów umożliwia:

  • Globalną zmianę nazw tabel/obiektów używanych w aplikacji. Jeśli proponowane nazewnictwo typów obiektów nie jest odpowiednie – od teraz można to zmienić.  Przykładowo – możliwa jest zmiana nazwy np. „Półka ODF” na „Przełącznica”, albo „Złącze św.” na „Złącze optyczne” itp.
  • Dowolne określanie kolejności obiektów na listach poprzez definiowanie opisu, który będzie używany do sortowania obiektów. Możliwe jest zarówno sortowanie tekstowe (alfabetyczne) jak również numeryczne.

W przypadku sortowania numerycznego – zostały dodane specjalne funkcje pozwalające na definiowanie bardziej złożonych reguł sortowania obiektów. Np. numerujemy porty z prefiksem A oraz B i chcemy aby wyświetlały się na listach w kolejności numerycznej oraz aby porty z prefixem A wyświetlały się najpierw. Realizuje to następujące wyrażenie dla kontekstu Sorting:

{ ToNumber(Replace(label, ‘B’, ‘1000’)) }