Eksport danych do KML

By 04/03/201930 lipca, 2019Nowe funkcje
eksport_danych_KML

Dane o sieci zewnętrznej zgromadzone w NetStork można wyeksportować do zbiorów zewnętrznych. Jednym z formatów w jakim informacje o obiektach można zapisać jest KML.

Dane zapisane w pliku KML można wyświetlić w innych aplikacjach, które potrafią odczytać ten format i wyświetlić sieć.

Przykład jak skorzystać z funkcji eksport do KML prezentuje poniższy film: