Skip to main content

Masowa edycja obiektów

By 01/03/201926 lipca, 2019Nowe funkcje

Funkcja masowej edycji służy dokonaniu zmian na wielu obiektach jednocześnie. Możemy wybrać grupę elementów tego samego typu, np. studnie i zmienić im jedną operacją wybrany atrybut. Podobnie możemy zmienić atrybuty grupy składającej się z różnych elementów jak chociażby studnie i odcinki kanalizacji. W tym przypadku jednak wspólnych atrybutów, które moglibyśmy zmodyfikować jest mniej. Przykładowo dla studni I odcinków kanalizacji wspólnymi atrybutami, które jest sens zmieniać są:

  • Właściciel
  • Użytkujący

Obiekty do edycji wybieramy za pomocą funkcji znajdź. Możemy też interesującą nas grupę obiektów otoczyć wyrysem na mapie, a następnie wskazać w zakładce “Obiekty”, te którym chcemy zmodyfikować atrybuty.

Aby zmodyfikować obiekty wciskamy przycisk 

Edycji dokonujemy w oknie zawierającym listę atrybutów możliwych do zmiany dla wybranych obiektów.