Skip to main content

Nowe funkcje w NetStork 9

By 28/02/201926 lipca, 2019Nowe funkcje
netstork_9

Nowe funkcje gotowe w nowej wersji:

  • Grupowa edycja atrybutów obiektów – wybieramy grupę obiektów do masowej edycji, określamy nowe wartości atrybutów do zmiany i aktualizujemy na wszystkich obiektach na raz.
  • Eksport danych o sieci zewnętrznej do formatu KML – zaznaczamy na mapie obszar sieci, który chcemy przenieść do pliku KML, uruchamiamy funkcję i mamy dane w nowym formacie.
  • Wykorzystanie Google Maps z indywidualnym kluczem licencyjnym – użytkownik tworzy konto na Google Platform, generuje klucz do Google Maps. Wpisuje klucz do pliku konfiguracyjnego NetStork.exe.config i już może wyświetlać sieć na podkładach Google Maps. Użytkownik może bez ponoszenia kosztów wygenerować do 100 tys. statycznych widoków mapowych w miesiącu.

Wybrane funkcje, które pojawia się w najbliższych miesiącach:

  • Obiekt projekt- będzie obejmował wybrany fragment sieci, który będzie stanowił podlegał procesowaniu jako jedno przedsięwzięcie. Możliwe będzie określenie statusu projektu, w tym również sieci zamodelowanej w NetStork jak np. projektowana, w budowie lub aktywna. Do projektu możliwe będzie tworzenie podprojektów, dołączanie dokumentacji, określanie dzierżaw lub zakresu prac..
  • Obiekt dzierżawy – dla wybranych elementów sieci określane będą parametry dzierżawy, w tym właściciel, użytkownik, termin dzierżawy. Możliwość podłączenia dokumentu umowy.
  • Ładowanie rastra w formacie GeoTIFF – funkcja importu rastra zostanie rozbudowana o możliwość ładowania podkładów w formacie GeoTIFF. Program sam odczyta współrzędne mapy bez konieczności ręcznego wprowadzania.
  • Model stojaka z widokiem półek i kart – modelowanie stojaka zostanie rozszerzone o jego widok, zawierający poszczególne półki i karty. Oprócz połączeń logicznych, odwzorowany zostanie rzeczywisty układ stojaka.
  • Rozszerzone modelowanie sieci miedzianej – rozbudowa modelu sieci miedzianej, w tym głowic i MDF.
  • Konfiguracja opisów obiektów w programie– możliwość konfiguracji opisów elementów i schematów zgodnie z potrzebami użytkownika. Określanie domyślnych nazw uzależnionych od wartości atrybutów obiektów, podobnie jak w konfiguracji stylii.

 

Bardziej szczegółowy opis wraz z graficzną prezentacja użycia funkcji w osobnych news.