Skip to main content

Wstawianie notatek/komentarzy

By 05/12/201826 lipca, 2019Nowe funkcje

W aplikacji dodano możliwość wstawiania notatek zawierających dowolne, dodatkowe informacje o sieci. Notatki można wstawiać:

  • Na mapie
  • Na schematach optycznych
  • Na schematach HFC

Obiekt Notatka oprócz tekstu notatki zawiera również dodatkowe atrybuty geometryczne: położenie, linia, obszar – dzięki czemu można dodawać również proste szkice/rysunki.

 

Dodatkowe możliwości jakie udostępnia nowa funkcjonalność to:

  • Definiowanie dowolnych rodzajów notatek dzięki atrybutowi słownikowemu Typ.
  • Dowolne konfigurowanie stylu wykreślania notatek zarówno na mapie jak i na schematach za pomocą mechanizmu styli.
  • Uzależnianie stylu notatki od jej typu, dzięki mechanizmowi styli.
  • Możliwość przemieszczania notatek metodą drag&drop (klawisz CTRL) na schematach. Nowe położenie notatki jest automatycznie zapamiętywane w bazie.
  • Schematy optyczne: Możliwość kotwiczenia notatek do różnych elementów występujących na schemacie. Mogą to być: Kable światłowodowe, tuby, włókna, półki, rozgałęźniki, urządzenia, karty oraz porty.

 

 

  • Notatki są wyświetlane w panelu hierarchii pod elementem, którego dotyczą: