Skip to main content

Usprawnienia drukowania map

By 12/12/201726 lipca, 2019Nowe funkcje

W aplikacji wprowadziliśmy szereg usprawnień dotyczących drukowania. Zmiany te zmierzają w kierunku ułatwienia przygotowywania dokumentacji projektowej/powykonawczej na podstawie projektów wykonanych w NetStork.

Zmiany te obejmują:

  • Wektorowe drukowanie map, dzięki czemu mogą być drukowane bez straty jakości z pełnym wykorzystaniem rozdzielczości drukarki;
  • Przy wydrukach do PDF (PDF Creator) wszystkie obiekty są wektorowe, co ma zasadniczy wpływ na ich jakość i czytelność ale również łatwiej jest modyfikować uzyskany dokument za pomocą oprogramowania odczytującego PDF (np. darmowy Libre Draw).
  • Nakładanie na wydruk dodatkowej warstwy opisowej zawierającej tabele, opisy itp. Warstwę tą można przygotować w dowolnym wektorowym programie graficznym, umożliwiającym zapis w formacie EMF (np. darmowy Inkscape, MS Visio itp.) a następnie wgrać do katalogu NetStork pod nazwą: TableLayout.emf.