Skip to main content

Konfiguracja Styli

By 11/10/201714 czerwca, 2018Nowe funkcje

W aplikacji wprowadzono możliwość wizualnego konfigurowania styli w zależności od wartości atrybutów obiektu jak również ich struktury, dzięki czemu możliwe stały się dowolne scenariusze prezentacji danych na mapie, takie jak:

 • różny wygląd obiektów zależności od ich typów
 • specjalne oznaczanie węzłów posiadających określone wyposażenie (np. złącza, zapasy itp).
 • inna wizualizacja sieci własnej i innych operatorów.

Aby to osiągnąć – całkowicie przeprojektowany został system konfiguracji styli oraz rysowania obiektów na mapie. Dzięki temu wprowadzono lub udoskonalono następujące funkcjonalności:

 • Interfejs użytkownika do konfiguracji styli dla geometrii punktowych, liniowych obszarowych oraz tekstowych
 • Możliwość konfiguracji stylów w zależności od atrybutów/struktury obiektu.
 • Możliwość dynamicznej modyfikacji istniejących styli punktowych w zależności od atrybutów/struktury obiektu.
 • Możliwość definiowania nakładek (Overlays) zależne od atrybutów/struktury obiektu
 • Nowy tryb skalowania styli w zależności od bieżącej skali mapy
 • Możliwość używania grafik o dowolnej rozdzielczości przy definiowaniu styli punktowych
 • Możliwość konfigurowania stylów specjalnych:
  • Styl domyślny,
  • Styl podświetlenia
  • Styl dla wyniku śledzenia
  • Styl dla odległości

Konfiguracja stylu, modyfikacji oraz nakładek umożliwia szerokie możliwości wpływania na sposób wyświetlania obiektu w zależności od jego parametrów. Przykładowo – można inaczej wizualizować sieć własną oraz sieć innych operatorów. Mechanizmy modyfikacji i nakładek usuwają konieczność tworzenia wielu wersji grafik dla różnych kombinacji parametrów obiektu. Wystarczy użyć stylu bazowego (jedna grafika), który będzie odpowiednio modyfikowany dla konkretnych obiektów.

Dodatkowo, wprowadzono zaawansowane mechanizmy cache-owania styli, dzięki czemu zwiększyła się wydajność renderowania mapy.