Skip to main content

Bilans mocy optycznej

By 14/02/201714 czerwca, 2018Nowe funkcje

loss_budget

Aplikacja została wzbogacona o nowe narzędzie służące do obliczenie pełnego bilansu mocy optycznej (Loss Budget Calculation) wybranego fragmentu sieci światłowodowej.

Budżet obliczany jest od nadajnika do wszystkich odbiorników (końcówek sieci) zasilanych z tego nadajnika. Wynik prezentowany jest w postaci drzewa zawierającego wszystkie węzły wyniku śledzenia od źródła sieci (np. portu OLT). Całkowite straty w sieci są prezentowane na wszystkich końcówkach (HP/portach) jak i węzłach pośrednich.

Na potrzeby dokładnego obliczania strat wprowadzona została możliwość inwentaryzacji tłumienia na następujących elementach/typach elementów sieci:

  • Specyfikacja (typ) kabla optycznego
  • Spaw (obiekty Połączenie włókien/Zakres połączeń)
  • Typ Spawu
  • Typ Rozgałęźnika optycznego
  • Typ portu

Funkcja zapewnia możliwość modelowania zarówno rozgałęźników symetrycznych jak i asymetrycznych typu DUAL.

Dodatkowo, wprowadzony został atrybut typ portu na półce ODF, co jest przydatne w sytuacji gdy wszystkie porty danej półki są tego samego typu i modeluje się je w sposób uproszczony (nie wykorzystuje się obiektów portów).