Skip to main content

Wyświetlanie map z serwisów WMS/WMTS

By 03/10/201614 czerwca, 2018Nowe funkcje

W aplikacji NetStork dodano możliwość wyświetlania map podkładowych udostępnianych w standardzie WMS lub WMTS poprzez sieć internet (np. Geoportal). Mapy te wyświetlane są jako warstwa podkładowa analogicznie jak ma to miejsce w przypadku podkładów OpenStreetMap/GoogleMaps. Aplikacja umożliwia renderowanie wielu źródeł WMS/WMTS jednocześnie umożliwiając pokazywanie informacji różnego rodzaju w sposób zagregowany.

wms_config

Opisywane rozszerzenie obejmuje:

  • Wyświetlanie map z wielu źródeł WMS/WMTS jednocześnie, w sposób asynchroniczny.
  • Tworzenie konfiguracji WMS/WMTS oraz zarządzanie nimi za pomocą interfejsu graficznego.
  • Zapamiętywanie stworzonych konfiguracji oraz szybkie przełączanie się pomiędzy nimi za pomocą menu.
  • Szybkie modyfikowanie widzialności poszczególnych źródeł i warstw.
  • Ograniczenie widoczności poszczególnych źródeł do podanego zakresu skal.
  • Natychmiastowy podgląd wykonanych zmian w konfiguracji na mapie.

Przy okazji wprowadzania tej modyfikacji, dodano obsługę różnych układów współrzędnych w aplikacji, a co za tym idzie, możliwość importowania i pracy z podkładami rastrowymi stworzonymi w dowolnym układzie współrzędnych. Dzięki temu nie ma już potrzeby transformowania posiadanych podkładów rastrowych do układu WGS-84, do czego potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie.

wms4