Skip to main content

Usuwanie węzłów przelotowych

By 01/07/201614 lutego, 2020Nowe funkcje

W aplikacji wprowadziliśmy nową możliwość: usuwanie węzłów sieci, w których infrastruktura została w całości przedłużona z odcinka wchodzącego do wychodzącego. Przykładowo, węzeł taki można wprowadzić za pomocą funkcji Podziel wykop wstawiając studnię/szafkę, Podziel odcinek wstawiając słup. Oczywiście węzłami przelotowymi mogą być również węzły wprowadzone ręcznie, za pomocą operacji dodawania obiektu, łączenia odcinkami i przedłużania infrastruktury.

passthrough_node

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie można bez przeszkód usunąć taki węzeł. W wyniku tej operacji, dwa odcinki zostaną połączone w jeden.