Skip to main content

Modelowanie różnych typów połączeń włókien

By 01/07/201614 czerwca, 2018Nowe funkcje

W aplikacji NetStork wprowadziliśmy możliwość modelowania różnego rodzaju połączeń włókien światłowodowych. W tym celu – wprowadzono dwa nowe obiekty:

  • Połączenia włókien
    • Zakres połączeń

Obiekt połączenia włókien, jest dostępny zawsze, gdy łączymy dwa rozcięte kable za pomocą spawu. Wówczas możemy określić Typ, Status oraz tłumienie tego połączenia.

Jeżeli zachodzi potrzeba określenia innych parametrów dla wybranej grupy połączeń – wówczas można wstawić dodatkowy obiekt – zakres połączeń, który będzie posiadał inne parametry.

Różne typy połączeń włókien mogą być dowolnie wizualizowane. Słownik typów połączeń, tak jak każdy słownik, może być edytowany i dopasowywany do indywidualnych wymagań. Można utworzyć typy posiadające:

  • Dowolną nazwę;
  • Kształt – jeden z trzech dostępnych kształtów: koło, kwadrat lub diament;
  • Dowolny kolor.