Skip to main content

Dokumenty dowiązane

By 01/07/201614 czerwca, 2018Nowe funkcje

Wprowadzona została możliwość dołączania dowolnych dokumentów do obiektów. Rozszerzono tym samym istniejącą już funkcjonalność wykonywania zdjęć. Aby to było możliwe – wprowadzono nowy atrybut, którego interfejs jest następujący:

assoc_docs

 

Interfejs umożliwia:

  • Dołączenie dowolnego dokumentu/pliku do bieżącego obiektu.
  • Wykonanie zdjęcia dla obiektu
  • Otworzenie katalogu z załączonymi dokumentami/plikami
  • Otworzenie przeglądarki zdjęć, pozwalającej wygodnie przeglądać załączone pliki graficzne oraz wykonane zdjęcia

Funkcjonalność ta została dodana do ok. 30 typów obiektów.

Dokumenty dowiązane można dodawać zarówno podczas pracy z centralną bazą danych jak i podczas pacy na zadaniu/projekcie.

Podczas tworzenia nowego zadania – wszystkie dokumenty dołączone do eksportowanych obiektów, zostaną skopiowane z centralnego repozytorium umieszczonego na udziale sieciowym do zadania, co pozwala na ich modyfikacje podczas pracy na zadaniu.

Podczas synchronizacji zadania – wszystkie dokumenty dodane lub zmodyfikowane są również synchronizowane tzn. są kopiowane z powrotem do centralnego repozytorium. Jeżeli dokument już istniał w repozytorium i został zmodyfikowany podczas pracy na zadaniu – zostanie zapisana jego nowsza wersja. W przypadku konfliktu – priorytet mają zmiany wykonane w centralnym repozytorium.