Skip to main content

Import danych z plików Dxf/Dwg

By 04/05/201614 czerwca, 2018Nowe funkcje

W aplikacji NetStork dodano możliwość importowania danych bezpośrednio z plików wektorowych AutoCAD (Dxf/Dwg). Dzięki temu możliwe jest łatwe załadowanie danych o infrastrukturze teleinformatycznej z istniejących map zasadniczych lub dokumentacji projektowej dostarczonej w jednym z najpopularniejszych formatów dla inżynierów/architektów.

Interfejs ładowarki Dxf/Dwg pozwala na:

  • Wizualne wybieranie warstw do importu – poprzez selektowanie ich na mapie za pomocą wskaźnika myszy;
  • Przypisywanie poszczególnym warstwom dowolnego wzorca dla węzłów i odcinków;
  • Możliwość zapisania/odczytania definicji warstw do/z pliku. Daje to możliwość efektywnego importu danych z wielu dokumentów stworzonych wg. tej samej konwencji;
  • Możliwość ograniczenia importowanego obszaru za pomocą wyrysu;
  • Możliwość szczegółowego dostosowania parametrów importu oraz logiki rozpoznawania obiektów.

Silnik ładujący został wyposażony w zaawansowane mechanizmy rozpoznawania węzłów. Poza standardowymi obiektami DXF takimi jak punkty i bloki, program rozpoznaje również obiekty Hatch, Leader, Solid, 3DFace. Dodatkowo zaimplementowano dwa algorytmy rozpoznawania węzłów.

  • Konwersja poligonów (obiekty LWPolyline, Polyline2D, Polyline3D) do węzłów;
  • Konwersja zwykłych linii, tworzących obszary do węzłów

Dzięki temu program potrafi rozpoznawać dokumenty DXF gorszej jakości, gdzie część węzłów nie została narysowana zgodnie z przyjętym kanonem projektowania.

Zaimplementowano również dodatkowy mechanizm odczytywania etykiet węzłów. Program rozpoznaje dwa sposoby tworzenia etykiet węzłów:

  • Umieszczenie etykiety w pobliżu węzła;
  • Umieszczenie etykiety za pomocą odnośnika w postaci linii łamanej. Program odśledza za pomocą linii – którego węzła dotyczy etykieta.