Skip to main content

Modelowanie mufo-przełacznic

By 03/03/201614 czerwca, 2018Nowe funkcje

Dodano możliwość modelowania złącz z panelem komutacyjnym – tzw. mufo-przełącznic. Obiekt tego typu modeluje się za pomocą wolnostojącej półki ODF, którą można obecnie wstawić:

  •  W szafce (wolnostojącej lub umieszczonej na słupie);
  • W studni;
  • W budynku;
  • W kablowni (Hub);

W półce ODF można obecnie łączyć kable bezpośrednio (bez pola komutacyjnego), tak samo jak w złączach. Aby schemat połączeń w takiej półce był bardziej czytelny, wprowadzono możliwość dowolnego wyrównania pola komutacyjnego na schemacie półki. Poniżej widać przykładowy schemat półki ODF, z wyrównaniem do dołu ekranu.

Dodatkowo, wprowadzono możliwość łączenia kabli bezpośrednio również na stojakach ODF.