Skip to main content

Współpraca programu paszportyzacji NetStork z reflektometrem

By 11/09/2015Uncategorized

Program paszportyzacji NetStork jest przygotowany do współpracy z reflektometrem.

Aplikacja zapewnia unikalną funkcję, która pozwala na:

  • otwarcie pliku pomiarowego z reflektometru (w formacie .sor),
  • wyświetlenie go,
  • wyszukanie miejsca w sieci odpowiadającego wybranemu punktowi na harakterystyce pomiaru.

Możliwe jest wskazanie szukanego miejsca w kablu, na dwa sposoby:

  • przez podanie konkretnej odległości od punktu pomiaru,
  • przez wskazanie na wykresie pomiaru charakterystycznego punktu.

Zmierzoną reflektometrem odległość optyczną uszkodzenia kabla/włókna możemy przełożyć na rzeczywiste miejsce w terenie i zwizualizować to na mapie. Pozwala nam to szybko odnaleźć punkt uszkodzenia i znacząco ograniczyć koszty detekcji, a następnie koszty prac usuwania uszkodzenia. Odcinek od punktu pomiaru aż do szukanego miejsca podświetla się na mapie na zielono.

NetStork_podgląd_OTDR2