Skip to main content

Edytor specyfikacji kabli światłowodowych

By 07/09/2015Nowe funkcje

Snap17

Edytor specyfikacji umożliwia wizualne zarządzanie specyfikacjami światłowodów.

Możliwe jest:

  • Dodawanie nowych specyfikacji
  • Edycja struktury zdefiniowanych typów kabli, tj. dodawanie/usuwanie tub i włókien światłowodowych, zmiana ich kolejności oraz kolorów.
  • Usuwanie istniejących, nieużywanych specyfikacji
  • Edytowanie nowych typów za pomocą operacji kopiuj, wklej, dzięki czemu można łatwo tworzyć nowe specyfikacje na podstawie już istniejących. Można kopiować/klonować poszczególne tuby jak i całe specyfikacje kabli.

Podczas edycji specyfikacji program pilnuje aby używane typy oraz włókna, na których występują połączenia nie zostały usunięte lub zmienione, co skutkowałoby utratą spójności danych. Takie elementy oznaczane są kolorem szarym, dzięki czemu od razu widać, które z nich są używane i zostały zablokowane do edycji.

fiber_specs_editor