Skip to main content

Podział wykopu poprzez wstawienie nowej studni

By 22/09/2014Nowe funkcje

Została dodana funkcja efektywnego wstawiania studni wraz z podziałem wskazanego odcinka kanalizacji za pomocą jednego kliknięcia. Schemat postępowania jest następujący:

 1. Wybieramy odcinek kanalizacji który ma zostać podzielony nową studnią.
 2. Za pomocą myszy wskazujemy lokalizację nowej studni, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy operację Podziel wykop wstawiając studnię.

20140922_1

 1. Operacja spowoduje:
  1. Wstawienie nowej studni w lokalizacji wybranej przez użytkownika,
  2. Atrybuty domyślne i wolnozmienne zostaną automatycznie wypełnione lub skopiowane z poprzedniej studni,
  3. Odcinek kanalizacji zostanie podzielony na dwie części, które zostaną połączone z nowo wstawioną studnią. Struktura wykopu zostanie zachowana.,
  4. Wszystkie kable, rury wtórne i mikrokanalizacje zostaną automatycznie przedłużone przez wstawioną studnię.

  20140922_2