Skip to main content

Wstawianie słupa/studni w aplikacji NetStork

By 07/07/201415 lipca, 2014Nowe funkcje

W aplikacji NetStork zaimplementowano nową operację kontekstową: Wstaw studnię i przedłuż sieć. Dzięki tej operacji można za pomocą jednego kliknięcia wstawić nową studnię i przedłużyć do niej całą infrastrukturę wraz z okablowaniem.

Schemat postępowania:
1. Wybieramy studnię, która jest połączona wykopem ze studnią którą chcemy wstawić.
2. Wskazujemy na mapie za pomocą wskaźnika myszy położenie nowej studni i z menu kontekstowego wybieramy podpowiedź Wstaw studnię i przedłuż sieć.

3. Operacja spowoduje:
a. Wstawienie nowej studni w lokalizacji wybranej przez użytkownika,
b. Atrybuty domyślne i wolnozmienne zostaną automatycznie wypełnione lub skopiowane z poprzedniej studni,
c. Studnia zostanie połączona odcinkiem kanalizacji, posiadającym atrybuty i strukturę identyczną jak wykop dochodzący do ostatniej studni.
d. Okablowanie dochodzące do ostatniej studni zostanie automatycznie przedłużone do nowej studni.