Skip to main content

Nowa funkcjonalność w NetStork

By 15/06/201410 lipca, 2014Nowe funkcje

Podział wykopu poprzez wstawienie nowej studni

Została dodana funkcja efektywnego wstawiania studni wraz z podziałem wskazanego odcinka kanalizacji za pomocą jednego kliknięcia. Schemat postępowania jest następujący:

  1. Wybieramy odcinek kanalizacji który ma zostać podzielony nową studnią.
  2. Za pomocą myszy wskazujemy lokalizację nowej studni, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy operację Podziel wykop wstawiając studnię.

split_ur_by_uub1

     3. Operacja spowoduje:

  • Wstawienie nowej studni w lokalizacji wybranej przez użytkownika
  • Atrybuty domyślne i wolnozmienne zostaną automatycznie wypełnione lub skopiowane z poprzedniej studni,
  • Odcinek kanalizacji zostanie podzielony na dwie części, które zostaną połączone z nowo wstawioną studnią. Struktura wykopu zostanie zachowana.,
  • Wszystkie kable, rury wtórne i mikrokanalizacje zostaną automatycznie przedłużone przez wstawioną studnię.

split_ur_by_uub2