Inteligentna paszportyzacja sieci telekomunikacyjnej

Działanie na tabletach

Inwentaryzacja danych bezpośrednio w terenie

Inteligentne słowniki

Aplikacja podpowiada kolejne obiekty do wprowadzenia

Ergonomiczny interfejs

Duża wydajność wprowadzania danych, wygodna i intuicyjna praca (również w trakcie oględzin sieci w terenie)

Współpraca z GPS

Pozycjonowanie wprowadzanych obiektów, zapis trasy osoby prowadzącej inwentaryzację

Inteligentne podpowiedzi

Aplikacja sama proponuje kolejną operację

Integracja z systemem Smallworld PNI

Narzędzie jest w pełni zintegrowane z systemem paszportyzacji Smallworld PNI

"Wygoda"

− Intuicyjne i kompleksowe rozwiązanie

"Precyzja"

− Prezycyjne dane o sieci telekomunikacyjnej

"Mobilność"

− Praca w terenie bez ograniczeń
Funkcje programu

 NetStork na tabletach

 Inwentaryzacja danych bezpośrednio w terenie przy pomocy tabletu
Precyzyjne geokodowanie danych dzięki wykorzystaniu GPS
Bieżące monitorowanie poprawności wstawianych obiektów

  NetStork desktopowy

Import podkładów rastrowych i wektorowych
Wyświetlanie on-line danych pochodzących z publicznych serwisów mapowych, np. OpenStreet Maps, Google Maps
Modelowanie przebiegu kanalizacji, studni, słupów

  NetStork – model danych

Modelowanie sieci światłowodowych, FTTH i miedzianych
Graficzne modelowanie połączeń włókien w złączach optycznych
Graficzne modelowanie połączeń pomiędzy portami przełącznic
Schematy logiczne sieci na poziomie włókien i kabli światłowodowych